Mensen in beweging

Een toekomst op maat van de mens én de planeet… Daar willen én gaan we naartoe. Met Mobiel 21, jazeker, maar niet alleen. We zetten mensen in beweging en zoeken voortdurend naar changemakers die onze ambitie delen. Dat jij dit leest, bewijst al dat jij zo’n changemaker bent. Jou willen we inspireren en ondersteunen in je acties om die gezondere en duurzamere wereld te realiseren. Jou willen we meenemen in een uitdagend toekomstplan waar duurzame mobiliteit zijn rol speelt om die gezondere planeet en leefbare samenleving vorm te geven.

Maar omdat we nu een­maal niet alles kun­nen weten, luis­teren we ook graag naar wat andere veel­weters te vertellen hebben. En die inzicht­en delen we met veel plezi­er, zodat er con­crete acties uit kun­nen komen, mét impact. Elke 21ste van de maand veran­deren we de wereld en jouw kijk erop. Gratis en voor niks, omdat we met z’n allen graag alert bli­jven en omdat er nooit genoeg change­mak­ers in deze wereld kun­nen zijn. Hou je klaar voor: 

12 kri­tis­che kop­pen met een rugzak vol oplossin­gen, bruik­bare tips en antwo­or­den op de belan­grijke vra­gen rond een wereld op mensenmaat. 

12 Mensen In Beweg­ing die je geest vullen met vrucht­bare ideeën en een nieuwe manier van denken die vertrekt van wat we kun­nen bij­dra­gen i.p.v. waar de winst te rapen valt. 

1. Gert Zuallaert 

De spits wordt afge­beten door Gert Zual­laert, mede-oprichter van Langza­am Ver­keer; waar het alle­maal begon voor Mobiel 21. Gert haalde meer dan 40 jaar alles uit de kast tegen het impe­ri­al­isme van de auto’. Hoe kijkt zij naar de sit­u­atie van­daag? En bestaat er een toekomst die duurzame mobiliteit omarmt? 

Dit kat­ten­bel­let­je dat ze schreef in een boek dat ze cadeau deed aan alle collega’s bij Mobiel 21, toont alvast dat het vuur zich niet zomaar laat doven. 

Deel dit artikel via: