Maak kennis met onze nieuwe collega Valerie
Maak kennis met onze nieuwe collega Valerie

Een kantoor runnen is een fulltime job. En wij hebben iemand gevonden die zo straf is dat ze dat parttime voor elkaar krijgt. Ontmoet Valerie, onze nieuwe Office manager. Een fixer, van vele markten thuis, die eender welke opdracht met een kamerbrede glimlach aanpakt. Wie ze is, wat ze doet en wat haar drijft, ontdek je aan de hand deze volstrekt willekeurige vragen.

Waar ver­baas jij je wel eens over?

Als ik op de bus of de trein zit komt er alti­jd een moment dat ik besef hoeveel ver­schil­lende ver­halen en lev­ens van zoveel ver­schil­lende mensen bijeenkomen op die kleine plaats. En dat mijn lev­en met al zijn ups en downs maar een toe­val­lige momen­top­name is in dat grote geheel. En dat iedereen na dat moment weer zijn eigen weg gaat zon­der dat je vaak ook maar iets meer te weten bent gekomen door die toe­val­lige ont­moetin­gen. Dat ver­baast me wel eens, maar het werkt ook wel relativerend.

Wat doe je zoal in het leven? 

Geni­eten met vrien­den en vriendin­nen en mijn gezin. Ik heb al 2 zonen en er is een dochter op komst. Mijn gezin is bezigheid en plezi­er nr. 1. In okto­ber ver­huizen we naar het cen­trum van Leu­ven. Daar komt ook heel wat bij kijken. Op het werk ben ik een fix­er, maar thuis ook. Moet ook wel als je man een inter­na­tionale job heeft waar hij afwis­se­lend 6 weken weg en 6 thuis is. 

Ik ben hele­maal fan van Ker­st­mis en de gezel­lige sfeer die errond hangt. Ker­st­mis mag gerust wat langer duren voor mij. De ker­st­boom staat gegaran­deerd op 7 decem­ber, zo houden we de sfeer extra lang vast. Films, muziek, cadeaut­jes. Mijn zoon­t­je Noah wou dit jaar zijn ker­st­trui elke dag aan­doen. Die heb ik dus al hele­maal mee. 

Wat is jouw rol bin­nen Mobiel 21

Ik ben zowat de fix­er die zorgt dat de boel vlot draait op kan­toor. Je kan me sowieso vin­den voor een gezel­lige babbel en natu­urlijk voor aller­lei prak­tis­che zak­en: Tick­ets boeken voor buiten­landse con­fer­en­ties, cat­a­lo­gi op Share­point zetten, vinger­af­drukken reg­istr­eren zodat iedereen s ocht­ends bin­nen kan, pro­jec­ton­der­s­te­un­ing, ver­keers­bor­d­jes lamineren voor De Fietss­chool, Sin­terk­laas­pakket­jes mak­en (sor­ry voor de believ­ers, maar dat was ik), een sni­j­ma­chine rege­len … het zit alle­maal in mijn tak­en­pakket. En intussen werk ik ook nog aan een geheim project voor de collega’s. Of dat Christ­mas in July is? … Wie zal het zeggen 😊 

Hoeveel tak­en kan jij multitasken? 

Ik ben eerder een ser­iële tasker. Dus alles vlot­jes achter elka­ar en niet door elka­ar, anders sla je de bal al eens mis. 

Wat is jouw groot­ste talent? 

Alti­jd vrolijk zijn. Ik ben van mezelf alti­jd posi­tief ingesteld. Wat niet wil zeggen dat ik me ook niet eens aan iets kan erg­eren, hoor. Slod­der­vos­sigheid, daar heb ik het moeil­ijk mee. Ik hou alles graag ordelijk en net­jes. Een goede eigen­schap voor een Office man­ag­er, denk ik dan. 

En wat zou je graag beter kunnen? 

Sporten vol­houden. En coro­na heeft het er niet gemakke­lijk­er op gemaakt om vol te houden. Ik fit­ness graag in groep, maar als ik geen vriendin­nen heb die me op sleep­touw nemen, komt er niet veel van in huis. Maar ik heb al een goed voorne­men voor 2023: in jan­u­ari begin ik weer te fitnessen. 

Zelf koken of restaurant? 

Restau­rant! Ik laat me graag ver­wen­nen op restau­rant. Zow­el een vast menu waar de kok je ver­rast met zijn culi­naire hoog­stand­jes als de Bel­gis­che klassiek­ers zoals vol-au-vent. Mijn mama is van Curaçao en die kook­te Hol­landse kost, dus als ik op restau­rant ga, proef ik graag de Bel­gis­che klassiek­ers. Maar ik sta ook heel graag zelf in de keuken en bakken doe ik het lief­st. Ik merk dat ik nu ik zwanger ben, wel meer zoet eet. Maar voor de collega’s: ik behoor zow­el tot Team Choco­lade’ als tot Team Chips’. 

Wie staat er in jouw all-time Spo­ti­fy-top‑5?

  1. For­ev­er Young van Alphavilla 
  2. Places van Mar­tin Solveig 
  3. Leave The Pieces van The Wreckers 
  4. All I Want van Mari­ah Carey 
  5. Saudade Pt. 2 van Arsenal 

Welke serie of film moet iedereen gezien hebben? 

Oei, moeil­ijk kiezen, want ik ben een echte Net­flix binge­watch­er. Op dit moment amuseer ik me met Der­tigers en de vol­gende op mijn lijst­je is seizoen 3 van Undercover.

Deel dit artikel via: