Maak kennis met onze nieuwe collega Sanne Vanderstraeten

Alle goede dingen bestaan in drieën, maar bij Mobiel 21 zijn we echt al meer dan content met twee nieuwe projectmedewerkers: Anke Bracke en Sanne Vanderstraeten. Samen met andere collega's zullen ze hun schouders zetten onder verschillende projecten, o.a. Telraam, Autovrije Zondag, Handshake, ...
Dit is Sanne. Wie ze is, wat ze doet en wat haar drijft, ontdek je aan de hand van enkele volstrekt willekeurige vragen.

Waar ver­baas jij je wel eens over?

Rou­tine-liefheb­bers, niets zo leuk als ruimte voor spon­tan­iteit en wat onvoorspelbaarheid. 

Welke film/​serie moet iedereen zek­er gezien hebben? 

Te veel om op te noe­men. De meest recente binge­watch-waardi­ge series vol­gens mij zijn: Cher­nobyl, The End of the F***ing World (om in the­ma te bli­jven 😉) en BoJack Horse­man. Eén van mijn all-time favori­ete films is Fri­da over het lev­en van de kun­stenares Fri­da Kahlo. 

Zelf koken of restaurant? 

Bei­de!! Twee passies waar ik absolu­ut niet tussen kan of wil kiezen. 

Hoeveel tak­en kan jij tegelijk­er­ti­jd mul­ti­tasken? En wat is je per­soon­lijk record? 

Geen idee, nooit geteld. Best wel veel denk ik. 

Waar mogen ze je alti­jd voor wakker maken? 

Een lekker vers ont­bi­jt, met cava en een straalt­je zon­neschi­jn. Een ste­vige wan­del­ing mag ook. Maar lief­st eerst dat ontbijt. 

Wat doe je zoal in het leven? 

Zoveel mogelijk geni­eten en af en toe een poging wagen om iets betekenisvol voor mijn mede­mens te doen. 😊 

Wat heeft Brus­sel dat andere ste­den niet hebben? 

Een heer­lijk je‑m’en-foutisme en een rijk­dom aan diver­siteit, zow­el op vlak van mensen als buurten. Alti­jd wel een ver­rass­ing om de hoek! 

Welke spreuk mag er boven jouw bureau hangen? 

Niet zo’n fan van melige spreuken. Doe dan maar deze klassiek­er: You nev­er fail until you stop trying.” 

Welk boek moet iedereen gelezen hebben? 

Een klein lev­en (of het orig­i­neel: A Lit­tle Life) van Hanya Yanag­i­hara. Een prachtig boek dat werke­lijk door de ziel boort. 

Wie staat er in jouw all-time Spo­ti­fy-top‑5

Moeil­ijk kiezen… Nina Simone, The Beach Boys, Joni Mitchell en Vil­lagers staan zek­er op het lijstje. 

Wat is je favori­ete superkracht? 

Zon­der twi­jfel: vliegen! Lijkt me enorm bevri­j­dend en hand­ig als duurzame verplaatsingswijze 😉

Deel dit artikel via: