Maak kennis met onze nieuwe collega Anke Bracke

Alle goede dingen bestaan in drieën, maar bij Mobiel 21 zijn we al meer dan content met twee nieuwe projectmedewerkers: Anke Bracke en Sanne Vanderstraeten. Samen met andere collega's zullen ze hun schouders zetten onder verschillende projecten, o.a. Telraam, Autovrije Zondag, Handshake, ...
Dit is Anke. Wie ze is, wat ze doet en wat haar drijft, ontdek je aan de hand van enkele volstrekt willekeurige vragen.

Waar ver­baas jij je wel eens over?

Hoe mensen met dieren omgaan. Ik zie een enorme dis­con­nec­tie tussen wat mensen op hun bord leggen en waar dat van­daan komt. Een soort ont­brek­end bewustz­i­jn dat mensen liev­er negeren dan erken­nen. Geldt natu­urlijk niet alleen voor dieren. Ik kan mij daar echt over ver­bazen en vooral frus­tr­eren. Lat­en we met zijn allen wat (plant)aardiger zijn! 

Welke film/​serie moet iedereen zek­er gezien hebben? (de pan­demie-tip van de maand 😉) 

Zon­der twi­jfel Pulp fic­tion. Een van de films die ik kan bli­jven her­bek­ijken en waar ik telkens weer nieuwe details in bli­jf ont­dekken. Ook Djan­go Unchained is er zo één, en eigen­lijk alle films van Quentin Quar­an­ti­no, euh Taran­ti­no. Iets recen­tere Net­flix-pan­demie-tips: Con­tratiem­po, Moon­light en OtherLife. 

Zelf koken of restaurant? 

Mijn vriend lat­en koken. Een aan­tal jaar gele­den kozen we voor een plan­taardi­ge lev­enssti­jl, en dat heeft ons echt uit onze com­fort­zone gehaald, op een posi­tieve manier! Zo leer­den we in no-time de hele wereld­keuken ken­nen, en wauw wat is die rijk. Mijn vriend schudt geregeld nieuwe gerecht­jes uit zijn mouw. Ik ben écht een gelukzak. 

Hoeveel tak­en kan jij tegelijk­er­ti­jd mul­ti­tasken? En wat is je per­soon­lijk record? 

Bestaat er zelfs zoi­ets als func­tion­eel mul­ti­tasken? En dan heb ik het niet over strijken en tv kijken tegelijk. Om kort­sluit­ing te ver­mi­j­den probeer ik me op één ding tegelijk te focussen. Al een hele uitdag­ing. Dus née, er zit geen geboren mul­ti­tasker in mij. 

Waar mogen ze je alti­jd voor wakker maken? 

Absolu­ut niets. Slapen is heilig voor mij. Niet alleen s nachts, maar ook overdag kan ik écht geni­eten van een dut­je. Zalig gewoon! 

Wat doe je zoal in het leven? 

Jawel, ik doe soms ook nog andere din­gen dan eten en slapen J Het groot­ste deel van mijn vri­je tijd vind je mij buiten: in de stad, in de tuin of op de fiets. Mijn ide­ale week­enddag start met uit­slapen (uit­er­aard) en een uit­ge­brei­de brunch om nadi­en door Brus­sel te gaan tsjolen’: een rom­mel- of groen­temark­t­je meepikken, nieuwe plein­t­jes gaan ont­dekken of aan de vijvers van Elsene gaan zit­ten en de mensen observeren. In de week of bij min­der weer bli­jf ik meestal thuis. Onlangs verkocht ik mijn tv en zette er een piano voor in de plaats. Het ziet er heel mooi uit en de tijd die ik vroeger voor de tv zat, spendeer ik nu al tokke­lend op de piano. Of in de zetel met een boek, in het gezelschap van de aller­lief­ste poezen van Brus­sel: Eugène & Odette (crazy cat lady alert!). 

Wat heeft Brus­sel dat andere ste­den niet hebben? 

Adem­ruimte! Brus­sel is zó veel meer dan de Grote Markt. Weinig mensen weten dat Brus­sel werke­lijk kri­oelt van de groene ruimtes, vijvers, parken en bossen. Dat con­trast tussen het bruisende stad­sleven en die groene par­els is een van de rede­nen waarom ik voor Brus­sel koos. Mijn favori­ete plaats in Brus­sel is ongetwi­jfeld het Ter Kameren­bos: een uit­lop­er van het Zoniën­woud die tot in Elsene reikt. Ieder week­end wor­den de wegen er afges­loten en ontstaat er als het ware een mini autoloze zondag. 

Welke spreuk mag er boven jouw bureau hangen? 

Let­ter­lijk? Momenteel prijken er een paar fiet­squotes van de Go With The Velo! cam­pagne boven mijn bureau: Hey snelle, toereke doen?” en Ik trap en ik tri­i­ing, alleen maar om jou te zien”. Word ik blij van. Dit is een van de cam­pagnes die me heeft aangetrokken om bij Mobiel 21 aan de slag te gaan, én me zelfs heeft geïn­spireerd om de ver­plaats­ing tussen Brus­sel en Leu­ven zelf met de fiets te doen. De kaart­jes mogen dus gerust nog even bli­jven hangen. 

Welk boek moet iedereen gelezen hebben? 

Het moois dat we delen’ van Ish Ait Hamou. Ik was eigen­lijk nooit een fer­vente lez­er, tot ik dit boek uit­las. Ish kaart hier niet alleen een gevoelig maatschap­pelijk the­ma aan, maar sleurt je ook echt mee in het ver­haal en doet je nadenken over respect en per­spec­tief. Je voelt gewoon dat hij er een stuk van zichzelf in steekt, dat doet hij trouwens in al zijn boeken. 

Wie staat er in jouw all-time Spo­ti­fy-top‑5

Da’s een moeil­ijke! Ik denk dat ik vak­er van muziek­sti­jl veran­der dan van out­fit. Om toch een aan­tal top­pers op te noe­men die tot van­daag de selec­tie over­leefd hebben: 

  1. Dream a lit­tle dream of me – Ella Fitzger­ald & Louis Armstrong 
  2. Make It Wit Chu – Queens of The Stone Age 
  3. Bet­ter Togeth­er – Jack Johnson 
  4. Hard Sun – Eddie Vedder 
  5. Shal­low – Bradley Coop­er & Lady Gaga 

Wat is je favori­ete superkracht? 

Ik droom regel­matig dat ik kan vliegen. Is dat een superkracht? Best wel een teleurstelling om wakker te wor­den en te besef­fen dat het niet echt was.

Deel dit artikel via: