Fietsenstallingen: Best practices onderzocht

Je fiets op een veilige en comfortabele plek stallen op zo’n 200 m van je huis, is vaak bepalend om die fiets veel te gebruiken. Meteen de aanleiding dat te onderzoeken.

Buurt­fi­et­sen­stallin­gen onder de loep

Mobiel 21 en Fiets­ber­aad namen het bestaande aan­bod van fiet­sen­stallin­gen onder de loep. Ze gin­gen hier­voor naar Gent, Antwer­pen, Brugge en enkele ste­den in Ned­er­land om de overdek­te buurt­fi­et­sen­stallin­gen te onderzoeken. 

Op basis van de onder­zochte gegevens hebben Mobiel 21 en Fiets­ber­aad een han­dlei­d­ing voor lokale besturen geschreven. Een hand­ig hulp­mid­del bij het opstellen van het beleid rond fiet­sen­stallin­gen in woonbuurten.

Gebruik­ers bevraagd

Daar­bovenop bevroeg Mobiel 21 buurt­be­won­ers in Leu­ven en Roe­se­lare. En inven­tariseerde de nood, het aan­bod én sug­gesties van locaties voor trom­mels en voor inpandi­ge stallin­gen. Resul­taat was een match tussen een vraag- en een suggestiekaart. 

De impact van buurt­fi­et­sen­stallin­gen op omwo­nen­den blijkt onder meer uit de resul­tat­en van de bestaande gebruik­ers: 23% van hen geeft aan veel meer te fiet­sen dan voorheen. En 25% kocht een nieuwe fiets omdat ze een buurt­fi­et­sen­stalling kun­nen gebruiken. 

Cijfers waar­bij we best stilstaan. 

Op de web­site van Fiets­ber­aad vind je naast het rap­port ver­schil­lende doc­u­menten die je inspireren.

Deel dit artikel via:

Deel dit artikel via: