Laatste projectoproep Go With The Velo

Nu we vanuit ons kot massaal de fiets (her)ontdekten, wil GoWithTheVelo met een extra projectoproep alle Vlamingen en Brusselaars stimuleren om van fietsen een vaste gewoonte te maken voor dagelijkse verplaatsingen. Deze keer ligt de focus op woon-werkverkeer.

SAMEN FIET­SEN NAAR HET WERK

Go With The Velo doet een extra pro­jec­to­proep voor acties die spec­i­fiek inzetten op meer woon-werkver­keer met de fiets. Een goed fiet­s­ac­tieplan kan alle kan­ten uit: trak­teer je collega’s die met de fiets naar het werk komen op een stuk­je cake, organ­iseer een testkar­avaan van elek­trische fiet­sen, zet een fiets­bin­go op met leuke pri­jzen of een fiet­spool om elka­ar te motiv­eren. Het kan allemaal! 

Dien je fiet­s­ac­tie in 

Je fiet­sidee indi­enen kan nog tot 28 juni op GoWith​TheVelo​.be. Een onafhanke­lijke jury selecteert 10 gouden trap­pers die coach­ing en €1000 actiebud­get win­nen om hun fiet­s­ac­tie waar te mak­en tegen okto­ber 2020

Duwt­je nodig? 

Schri­jf je in voor onze gratis webi­nar Hoe zet je een fiet­s­ac­tie op de ped­alen?’ op 23 juni van 10 tot 11 uur en wij zetten je in de goede richt­ing met goede actievoor­beelden, tips, com­mu­ni­catie­ma­te­ri­aal en een live-vragenrondje. 

Trap je mee? 

Help je de oproep mee te ver­sprei­den? Bedri­jven, organ­isaties, scholen, verenigin­gen en over­he­den kun­nen een gratis pro­mopakket aan­vra­gen met 100 fiet­splaat­jes en 50 raam­bor­d­jes! Heb je nog vra­gen of ideeën om de cam­pagne mee uit te dra­gen? Geef een sein­t­je op info@​GoWithTheVelo.​be.

Deel dit artikel via: