Kijk OKAN fietsen!

47 OKAN-leerlingen uit 3 Leuvense scholen konden dit schooljaar met de fiets naar school. En dat allemaal dankzij De Fietsschool waar ze de leerden fietsen in 7 lessen.

Van noob naar pro 

Maar lief­st 56 leer­lin­gen van de OnthaalK­lassen Ander­stal­ige Nieuwkomers (OKAN) van SAL­CO, Ter Beuken en Heilig Hart meld­den zich in Leu­ven aan om te leren fiet­sen. Daaruit wer­den er 47 ges­e­lecteerd die het meeste nood had­den aan fiet­s­lessen. Van hen gaven 38 jon­gens en meis­jes aan zelfs geen enkele fiet­ser­var­ing te hebben. 

Maar geen uitdag­ing is te groot voor de fiet­strain­ers van De Fietss­chool. Met hun ervar­ing en natu­urlijk ook een flinke scheut ent­hou­si­asme van de jeugdi­ge nieuwkomers, von­den na afloop alle 47 deel­ne­mers de ped­alen. Bij de fiet­s­lessen hoort voor elke deel­ne­mer ook een the­o­retisch luik over de weg­code voor fietsers. 

Nog wat oefening 

Som­mige leer­lin­gen hebben nog een beet­je oefen­ing nodig om volledig vertrokken te ger­ak­en, maar van 19 deel­ne­mers kun­nen we met de hand op het hart zeggen dat zij hun fiets als een pro beheersen. Opval­lend is de grote nood aan ver­keersvaardighe­den. Voor de helft van de leer­lin­gen is het na 7 lessen eigen­lijk nog iets te vroeg om al zelf­s­tandig op straat te fietsen. 

Nog wat vrijwilligen? 

Maar wat nu? Wil je deze jon­gens en meis­jes of andere vol­wasse­nen helpen de vri­jheid van fiet­sen te ont­dekken? Word dan vri­jwilliger bij De Fietss­chool en meld je hier aan! Geen tijd, maar wil je wel graag helpen? We zijn ook alti­jd op zoek naar goede fiet­sen zodat onze deel­ne­mers ook na de fiet­s­lessen verder kun­nen fiet­sen op hun eigen fiets. Heb je een fiets op over­schot die je graag wil schenken aan De Fietss­chool, laat het ons zek­er weten!

Deel dit artikel via: