Inspiratiedag Fietsen Zonder Leeftijd
Inspiratiedag Fietsen Zonder Leeftijd

Op vrijdag 26 mei organiseren Mobiel 21 en Fietsen Zonder Leeftijd een inspiratiedag voor iedereen die meer wil leren over aangepaste fietsen voor minder mobiele mensen. Zelf je verhaal delen, of luisteren naar inspirerende voorbeelden, het kan allemaal. Want we willen natuurlijk iedereen het gevoel van wind in de haren gunnen!

Schri­jf je in via het online for­muli­er voor de Inspi­ratiedag op vri­jdag 26 mei in Leu­ven, van 9.30 tot 12 uur. We kijken alvast uit naar de inter­es­sante babbels en gedeelde inspi­ratie. Samen ont­dekken we hoe we nog meer min­der mobiele mensen fiet­splezi­er kun­nen geven!

Iedereen is welkom: Van piloten en vri­jwilligers die al ervar­ing hebben met gedeelde fiet­sen tot gemeen­ten en organ­isaties die graag een nieuw fietsver­haal willen opstarten!

Prak­tisch

Waar? Mobiel 21 in Leu­ven | Vital Decoster­straat 67/A, 3000 Leuven

Wan­neer? Vri­jdag 26 mei van 9.30 uur tot 12 uur. Afs­luiten doen we met een lekkere lunch.

The­ma’s

Tij­dens de inspi­ratiedag komen een aan­tal thema’s aan bod. Geef je favori­ete the­ma’s door via het inschri­jv­ings­for­muli­er. Heb jij zelf ook een inspir­erend ver­haal te vertellen over gedeeld fiet­splezi­er of aangepaste fiet­sen? Dan kan je dat ook lat­en weten in het inschrijvingsformulier.

 • Suc­cesvolle opstart van een fietsinitiatief
 • Vri­jwilligers zoeken, vin­den en behouden
 • Bestaande ini­ti­atieven ver­sterken en verbinden
 • Func­tion­eel en recre­atief fietsen
 • Reser­vaties en boekingen

Pro­gram­ma:

 • 9u — Onthaal
 • 9.30u — Welkomstwoord
 • 9.45 – 10.45u — Tafel­dans tussen inspir­erende vertellers
 • 10.45 – 11u — Pauze
 • 11 – 12u — Tafel­dans tussen inspir­erende vertellers
 • 12u — Netwerk­mo­ment en lunch
 • 13.30u — Einde

Heb je nog vra­gen of zoek je nog meer infor­matie? Neem dan zek­er een kijk­je op de web­site van Fiet­sen Zon­der Leefti­jd of con­tacteer Ine.

Deel dit artikel via: