Fietslessen populairder dan ooit!
Fietslessen populairder dan ooit!

Sinds corona is de vraag naar fietslessen voor volwassenen bij De Fietsschool sterk gestegen. In Fietsschool Leuven alleen al stonden in maart 130 mensen op de wachtlijst. De eerste lessenreeksen zijn ondertussen al volgeboekt. Het wordt een druk seizoen, maar onze enthousiaste lesgevers en vrijwilligers zijn er helemaal klaar voor.

Fiet­s­lessen voor volwassenen? 

Je leest het goed. Voor de meesten onder ons is het evi­dent dat je als vol­wassene kan fiet­sen, maar dat is lang niet voor iedereen het geval. In een inter­view op Radio 1 legt onze col­le­ga Han­nelore Depypere uit waarom er een grote nood is aan fiet­s­lessen voor vol­wasse­nen, waarom de vraag omwille van coro­na nog is toegenomen, en wat het plezantste moment is op de fietsles. 

Beluis­ter het inter­view op Radio 1

Wil jij ook starten met fiet­s­lessen voor vol­wasse­nen?
Neem snel con­tact op met De Fietss­chool!

Fietss­c­holen ope­nen hun deuren

Na lang wacht­en, stap­pen nu over­al in Vlaan­deren mensen voor de allereer­ste keer op de fiets. In de part­ner­fi­etss­c­holen van Leu­ven, Kor­trijk, Meche­len en Genk zijn de les-gev­ers druk bezig met het weg­w­erken van de wachtli­jsten. Alleen al in deze fietss­c­holen vol­gen bij­na dagelijks meer dan 100 vol­wasse­nen fiet­sles. In Aarschot organ­iseert Mobiel 21 voor het derde jaar op rij fiet­s­lessen in samen­werk­ing met het Soci­aal Huis. 

Niet alleen de deel­ne­mers zijn blij dat ze ein­delijk op de trap­pers kun­nen. Ook de vrij-willigers kun­nen na lang wacht­en weer het beste van zichzelf lat­en zien. 


De nood is over­duidelijk hoog

Vanu­it alle provin­cies klop­pen kleine en grotere gemeen­ten bij Mobiel 21 aan voor onder­s­te­un­ing om fietsini­ti­atieven op te starten. Dat steeds meer lokale over­he­den inzien dat de fiets een laag­drem­pelige, gezonde en goed­kope oploss­ing is voor ver­vo­er­sar­moede kun­nen we alleen maar toejuichen.

Met de fiets ger­aak je vlot en zelf­s­tandig waar je moet ger­ak­en: op het werk, op een oplei­d­ing, in de winkel… En als je het aan de deel­ne­mers zelf vraagt, is het ver­lan­gen om samen met hun kinderen te fiet­sen een belan­grijke reden waarom ze naar de fietss­chool komen.

Deel dit artikel via: