Dit is Sabine
Dit is Sabine

Mobiel 21, dat zijn ook meer dan 20 enthousiaste medewerkers. Stuk voor stuk straffe gangmakers die met veel plezier in actie schieten voor een wereld op mensenmaat. Sabine is al jaren actief bij Mobiel 21. Ze is het liefst met taal bezig en zorgt voor een gepast antwoord op alle vragen die via ons contactpunt binnenkomen.

Wat doe je zoal in het leven?

Geni­eten van alle mooie din­gen van het lev­en. Momenteel geni­et ik vooral van oma-zijn van mijn twee klein­dochters. Zij zijn mijn energiebom­met­jes. En alles van vroeger komt terug: het huis wordt opnieuw ingepalmd door kinder­stoe­len, pot­je, opstap­je, doek­jes en broek­jes, knuffels, speel­go­ed, kinder­boeken, … En je wordt niet gek verk­laard als je kinder­lied­jes zingt, ver­stop­pert­je of 1 – 23-piano speelt, torens en kam­p­en bouwt, … Weer een beet­je kind zijn, zalig toch?

Wat is jouw rol bij Mobiel 21

Ik ben een van de anciens’ bij Mobiel 21. En dat vind ik ook mijn kracht. Bij redac­tiew­erk kan ik bogen op mijn jaren­lange ken­nis en ervar­ing. Ik schri­jf, her­schri­jf, cor­rigeer de tek­sten voor onze nieuws­brief, web­site en pro­jecten. En ik hou onze interne ken­nis­bank up to date. 

Bepaalde aspecten op het vlak van duurzame mobiliteit heb ik tij­dens mijn loop­baan ook zien evolueren: autovri­je zonda­gen, autoluwe stads- en dorpsker­nen, zone 30, mobiliteits­bud­get, ver­vo­er­sar­moede, … We deden vaak pio­nier­swerk. Maatschap­pelijk draagvlak bouw­den we gewoon van nul als het moest.

Ik vind het fijn om te besef­fen dat ik in al die jaren — ook al is het miss­chien maar een klein beet­je — heb geholpen om het een­z­i­jdi­ge auto­denken’ van mensen te door­breken. Zelf ga ik zoveel mogelijk met de fiets en ik heb het geluk in de stad­srand te wonen. Maar hele­maal zon­der auto lukt me niet. Ik heb grote bewon­der­ing voor mensen die daar bewust voor kiezen.

Wat is je groot­ste tal­ent? Wat zou je graag beter kunnen?

Dansen, doe ik graag. Door ver­schil­lende jaren tan­go­lessen te vol­gen, begint het een beet­je te lukken. Coro­na is hier wel een echte spel­brek­er, want het is al een hele tijd gele­den dat ik nog gedanst heb. Hopelijk ben ik het nog niet verleerd.

Tan­go is meer dan dansen alleen. Het brengt mensen samen met dezelfde passie, over leefti­jds- en lands­gren­zen heen. Op reis vind je in de zomer­maan­den in de meeste ste­den wel een plein­t­je waar tan­go gedanst wordt. t Is echt heer­lijk om dan even je danss­choe­nen aan te trekken en mee op te gaan in het geheel. Het voelt dan alsof je dezelfde taal spreekt.

Welke spreuk mag er boven je bed/​bureau hangen?

It takes two to tango’.