Dit is Ine
Dit is Ine

Mobiel 21, dat zijn ook meer dan 20 enthousiaste medewerkers. Stuk voor stuk straffe gangmakers die met veel plezier in actie schieten voor een wereld op mensenmaat. Ine is onze Projectmedewerker educatie. Ze geeft fietslessen en opleidingen, en is een van de drijvende krachten achter De Fietsschool en Fietsen Zonder Leeftijd. Tegen haar spontane vrolijkheid is geen ochtendhumeur opgewassen.

Wat doe je zoal in het leven? 

Veel te veel. Naast volti­jds werken ben ik een trouwe echtgenote en pit­tige voet­bal­moed­er die rond­crosst” om haar jong­ste zoon naar het voet­bal te bren­gen. Na de eerste lock­down ver­huis­den we van een apparte­ment in het stad­s­cen­trum naar een huis met tuin op 8km van Leu­ven. Door verder van de stad te gaan wonen, hebben we het onszelf er niet gemakke­lijk­er op gemaakt. De jon­gens hun school, hun vrien­den en mijn werk zijn in de stad. Maar 8 km vals plat fiet­sen doen we met plezi­er in ruil voor die rust, ruimte en een tuin!

Sinds de ver­huis heb ik groene vingers gekre­gen en daar ben ik heel blij om. Er staan zelfs cour­get­teplan­t­jes op mijn home office te groeien. Ik kan mijn energie nu veel beter kwi­jt en ben gewoon een rustiger, aan­ge­namer mens geworden. 

Wat ik graag meer zou doen is om gewoon te zeggen: kom we zijn weg’. Ik plan niks, dus in die zin leef ik redelijk impulsief. Maar zo zeggen van we gaan eens een week­end­je weg, dat doen we nog niet genoeg naar mijn zin. 

Wat is jouw rol bij Mobiel 21? En waar­voor mogen ze alti­jd aan jouw bureau komen staan? 

Ze mogen me alti­jd vra­gen voor een fiet­spro­ject waarmee ik een ver­schil kan mak­en voor kwets­bare mensen. Pro­jecten waarmee ik actief zorg dat iedereen kan fiet­sen, zoals De Fietss­chool Leu­ven en Fiet­sen Zon­der Leefti­jd. Pro­jecten mét mensen, voor mensen. 

Ik word ent­hou­si­ast van voor een groep te staan, mijn uit­leg te doen, aan te moedi­gen en samen te proberen. Geef mij mensen die geen eerlijke kansen kre­gen, en ik geef ze met plezi­er een duwt­je in de rug. Voor hen gooi ik alles in de stri­jd om er samen een suc­cesver­haal van te mak­en. Daar word ik heel blij van! 

Daar­naast maak ik alti­jd tijd voor een babbelt­je over een­der wat. Dat mag een flauwe mop zijn of iets over het werk. Elke vraag is belan­grijk. Ze mogen me ook wakker mak­en voor een high-secret ver­rass­ing. Ik wil wel zo een keer ver­rast wor­den s mor­gens. Vooral omdat dat nooit gebeurt :-). 

Wat is je groot­ste talent? 

Sfeer mak­en is mijn groot­ste tal­ent. Ik vind het heel fijn als het niet te serieus moet zijn. Lat­en we het gewoon wat vrolijk houden met een goeie por­tie (slechte) humor, een hap­je en een drankje. 

Oh, en ik geef ook nooit op! Niet in een dis­cussie, en dus ook niet voor wie moeil­ijk vertrokken ger­aakt in mijn fiet­s­lessen. In de begin­jaren van De Fietss­chool heb ik ook alti­jd vol­ge­houden dat fiet­sen niet alleen belan­grijk is om fysiek ergens te ger­ak­en, maar vooral een posi­tieve impact heeft op je men­tale welz­i­jn. Dat wil toch iedereen? 

Welke spreuk mag er boven je bed hangen? 

Edu­cat­ing the mind with­out edu­cat­ing the heart is no edu­ca­tion at all
(naar Aris­tote­les)