Ga verder naar de inhoud

Dit is Ine

Ine is onze Projectmedewerker educatie. Ze geeft fietslessen en opleidingen, en is een van de drijvende krachten achter De Fietsschool en Gedeeld Fietsplezier. Tegen haar spontane vrolijkheid is geen ochtendhumeur opgewassen. Wie ze is, wat ze doet en wat haar drijft, ontdek je aan de hand van deze volstrekt willekeurige vragen.

Wat doe je zoal in het leven?

Veel te veel. Naast volti­jds werken ben ik een trouwe echtgenote en pit­tige voet­bal­moed­er die ​“rond­crosst” om haar jong­ste zoon naar het voet­bal te bren­gen. Na de eerste lock­down ver­huis­den we van een apparte­ment in het stad­s­cen­trum naar een huis met tuin op 8 km van Leu­ven. Door verder van de stad te gaan wonen, hebben we het onszelf niet gemakke­lijk­er gemaakt. De jon­gens hun school, hun vrien­den en mijn werk zijn in de stad. Maar 8 km vals plat fiet­sen doen we met plezi­er in ruil voor die rust, ruimte en een tuin! Er staan zelfs cour­get­teplan­t­jes in mijn home office te groeien.

Wat ik graag meer zou doen is om gewoon te zeggen: ​‘kom we zijn weg’. Ik plan niks, dus in die zin leef ik redelijk impulsief.

Ine

Wat is jouw rol bij Mobiel 21? En waar­voor mogen ze alti­jd aan jouw bureau komen staan?

Ze mogen me alti­jd vra­gen voor een fiet­spro­ject waarmee ik een ver­schil kan mak­en voor kwets­bare mensen. Pro­jecten waarmee ik actief zorg dat iedereen kan fiet­sen, zoals De Fietss­chool Leu­ven en Gedeeld Fietsplezier. Pro­jecten mét mensen, voor mensen.

Ik word ent­hou­si­ast van voor een groep te staan, mijn uit­leg te doen, aan te moedi­gen en samen te proberen. Geef mij mensen die geen eerlijke kansen kre­gen, en ik geef ze met plezi­er een duwt­je in de rug. Voor hen gooi ik alles in de stri­jd om er samen een suc­cesver­haal van te mak­en. Daar word ik heel blij van!

Daar­naast maak ik alti­jd tijd voor een babbelt­je over een­der wat. Dat mag een flauwe mop zijn of iets over het werk. Elke vraag is belan­grijk. Ze mogen me ook wakker mak­en voor een top-secret ver­rass­ing. Ik wil wel zo een keer ver­rast wor­den ​‘s mor­gens. Vooral omdat dat nooit gebeurt :-).

Wat is je groot­ste talent?

Sfeer mak­en is mijn groot­ste tal­ent. Ik vind het heel fijn als het niet te serieus moet zijn. Lat­en we het vooral vrolijk houden met een goeie por­tie (slechte) humor, een hap­je en een drankje.

Oh, en ik geef ook nooit op! Niet in een dis­cussie, en dus ook niet voor wie moeil­ijk vertrokken ger­aakt in mijn fiet­s­lessen. In de begin­jaren van De Fietss­chool heb ik ook alti­jd vol­ge­houden dat fiet­sen niet alleen belan­grijk is om fysiek ergens te ger­ak­en, maar vooral een posi­tieve impact heeft op je men­tale welz­i­jn. Dat wil toch iedereen?

Welke spreuk mag er boven je bed hangen?

Edu­cat­ing the mind with­out edu­cat­ing the heart is no edu­ca­tion at all. (naar Aris­tote­les)