Dit is Elke
Dit is Elke

Mobiel 21, dat zijn ook meer dan 20 enthousiaste medewerkers. Stuk voor stuk straffe gangmakers die met veel plezier in actie schieten voor een wereld op mensenmaat. Elke Franchois is projectleider burgerwetenschap. Nieuwe opportuniteiten spotten en mensen enthousiast maken over burgerwetenschap en participatie kan ze als geen ander. Ze is de stuwende kracht achter projecten als WeCount, Ping!, Telraam en School op de Teller.

Wat doe je zoal in het leven? 

Vooral niet stilzit­ten. Ik word daar knet­tergek van. Al kan ik er op som­mige momenten ook wel van geni­eten. Soms! 

Met een bureau­job is dat niet alti­jd evi­dent. Gelukkig mogen we weer vak­er naar kan­toor fiet­sen en die beweg­ing in de buiten­lucht heb ik wel nodig. Omdat ik geen zit­tend gat heb, sport ik graag. Vooral sporten waar­bij ik een serieuze inspan­ning moet lev­eren, waar­van ik zweet en spier­pi­jn kri­jg 😅 zoals cal­is­then­ics. En bij het min­ste zonnes­traalt­je vind je me ploeterend onze tuin. 

Wat is je rol bin­nen Mobiel 21 en welke tak­en doe je t liefst? 

Ik ben pro­jectlei­der Cit­i­zen Sci­ence of burg­er­weten­schap. Dat was uit­er­aard niet alti­jd mijn taak in de 14 jaar dat ik bij Mobiel 21 werk, maar ik word er wel heel blij van en hoop dit nog heel lang te kun­nen doen. Ik ben ook graag op zoek naar nieuwe din­gen. En daar­bij wil ik anderen ook even ent­hou­si­ast mak­en als mezelf. Dat lukt uit­er­aard niet alti­jd, maar toch wel heel vaak. 

Waarover ver­baas je je wel eens? 

Ik sta bij­na elke dag ver­steld van de grote hoeveel­heid neg­a­tiviteit in onze maatschap­pij. En zo vaak bij mensen, die eigen­lijk alles hebben wat ze nodig hebben. Ik denk dat het ontzettend ver­moeiend moet zijn om elke dag met een negatieve ingesteld­heid op te staan en te gaan slapen. Ik kan mezelf niet inbeelden om zo in het lev­en te staan. 

Wat zou je graag doorgeven aan anderen? 

Een grote por­tie ent­hou­si­asme. Het maakt het lev­en zoveel aangenamer. 

Welke film/​serie moet iedereen zek­er gezien hebben? 

Eén film kleeft aan mijn lijf en zag ik al zek­er 20 keer: Lion’. Het is de indruk­wekkende ver­film­ing van het boek: A Long Way Home’ van Saroo Brier­ley. In dit auto­bi­ografis­che boek beschri­jft Brier­ley zijn beproevin­gen en avon­turen als een ver­loren vijf­jarige op het plat­te­land van India, zijn adop­tie door een Aus­tralis­che fam­i­lie en zijn zoek­tocht naar zijn Indi­ase inheemse fam­i­lie zo’n 25 jaar lat­er. Het ver­haal kruipt onder mijn huid, in mijn hart en doork­lieft mijn maag. 

Daar­naast zijn er twee ontzettend cliché series, die ik ein­de­loos opnieuw kan zien, die mij wel zit­tend in de zetel houden en me ongelooflijk hard aan het denken zetten: Peaky Blind­ers’ en The Handmaid’s Tale’.

Wat zou je graag beter kunnen? 

Eerst denken en dan prat­en. Ik doe het net iets te vaak omgekeerd 🙃 

Wie staat er in jouw all-time Spo­ti­fy-top‑5?

Ik kan goed werken met mijn koptele­foon op. Mijn muziekkeuze varieert van dag tot dag, van werk tot werk en eigen­lijk ook van wel uur tot uur. Dat kan gaan van: 

  1. The Afghan Whigs 
  2. AFI
  3. The Future Sound of London 
  4. Fever Ray
  5. CJ Bol­land

Met The Afghan Whigs als absolute topfavoriet.

Deel dit artikel via: