Data doen praten
Data doen praten

Bij Mobiel 21 willen we Telraam-data inzetten om onze mobiliteit gezonder en duurzamer te maken. We zoeken voortdurend nieuwe manieren om die data op een eenvoudige manier uit te leggen én te tonen aan andere mensen. Want we geloven dat ze de ideale basis zijn om het gesprek op gang te brengen over leefbare straten. En waar kan je de discussie beter starten dan meteen op de straat zelf?

Veel mensen vin­den data maar saai of ingewikkeld. Maar wij denken dat er net heel veel inter­es­sants in zit. Eigen­lijk bevat­ten al die Tel­raam­da­ta een ver­haal van strat­en, van de mensen die er wonen, de plan­nen en dromen die ze hebben om ze leef­baarder, gezon­der en socialer te mak­en. Dus gaan we bij Mobiel 21 op zoek naar orig­inele manieren om die ver­halen naar boven te halen. Om mensen ent­hou­si­ast te mak­en om erover te prat­en én om met oplossin­gen te komen voor een straat op mensenmaat. 

Samen met ontwer­pers van Easy­dataviz, spe­cial­is­ten in datavi­su­al­isaties en data lat­en ervaren, ontwikkelden we een gloed­nieuwe, low-tech visu­al­isatiek­it. Daarmee kun­nen Tel­raam-tellers het gesprek in hun straat op gang bren­gen. De visu­al­isaties met de kit vertrekken alti­jd van een vraag of een stuk­je infor­matie dat een deel kan zijn van de oploss­ing. Zo wor­den mensen op een heel een­voudi­ge manier geprikkeld om deel te nemen aan de dis­cussie. Dat is meteen ook de belan­grijk­ste doel­stelling van deze kit: de con­ver­sa­tie trig­geren met behulp van rel­e­vante infor­matie (aan­geleverd door tel­raam-data) en dat alle­maal op een heel bevat­telijke en orig­inele manier in beeld gebracht, mid­den in de pub­lieke ruimte.

Neem contact op en we zetten je op weg met low-tech datavisualisaties

De kit is beschik­baar voor Tel­raam-tellers om uit te lenen. Na een korte train­ing over het gebruik en tips over hoe je een goede vraag in elka­ar steekt, kan je als Tel­raam-teller aan de slag. Wil je als Tel­raam-teller graag alles uit je data halen? Neem dan con­tact op en dan nemen we je mee in de won­dere wereld van de low-tech datavisualisatie.

Deel dit artikel via: