Woensdag Fietsdag

Fietsen

Sneller, handiger, gezonder … doe je voordeel met de fiets. Eén dag per week op je zadel maakt al een groot verschil. Woensdagfietsdag.be geeft je net dat trapje extra, met supportersploegen, beloningsbadges, tips en prijzen. De echte VeloVedet? Dat ben jij.

Go with the Velo!

Sneller, hand­i­ger, gezon­der, hip­per, goed­kop­er … fiet­sen heeft niets dan voordelen.

Dat weten we alle­maal. Toch trap­pen we nog te weinig. Te nat, te onhandig, te zwe­terig, en Ik heb wel een auto he!’, halen het nog vaak van ons gezond ver­stand. Menselijk? Oh ja. Wenselijk? Iets min­der. Want de files wor­den er niet klein­er op. En de lucht niet gezonder.

Alle rem­men los op woensdag

Woens​dag​fi​ets​dag​.be wil van fiet­sen een gewoonte mak­en. Want één dag per week op de trap­pers, maakt al een groot ver­schil. Voor de mobiliteit, het milieu, maar in de eerste plaats voor jezelf. Als een gazelle schi­et je alle file­fans voor­bij, veilig in je hippe fiet­splun­je. Par­keer­plaats? Over­al. Lage-emissiezones? Laat maar komen. En die coureurs­be­nen en fiet­staille kri­jg je er zomaar bij. De echte VeloVedet? Dat ben jij.

Van auto-matisme naar velo-matisme

Haast elke Vlam­ing heeft een fiets en bij­na iedereen kan moeit­eloos een aan­tal fietsvo­orde­len aan­halen. Toch fietst meer dan 1 op 3 Vlamin­gen (bij­na) nooit, zo blijkt uit een grootschalig fiet­son­der­zoek uit­gevo­erd door I-Vox in opdracht van Woens​dag​fi​ets​dag​.be. De belan­grijk­ste bevin­din­gen van dit onder­zoek lees je hieron­der in de info­grafiek. De auto bli­jft het favori­ete ver­vo­er­mid­del, ook voor korte afstanden.

Vanu­it hun engage­ment voor duurzame mobiliteit­so­plossin­gen lanceer­den Cera, Mobiel 21 en KBC daarom samen met een groeiend aan­tal ent­hou­si­aste part­ners Woens​dag​fi​ets​dag​.be. Onder het mot­to Go with the velo!” sporen ze elke Vlam­ing aan om min­stens één dag per week te fiet­sen en zo van fiet­sen sti­laan een gewoonte te maken.

#GoWith­TheVelo

Met steun van

Deel dit artikel via: