Woensdag Fietsdag

Fietsen

Sneller, handiger, gezonder … doe je voordeel met de fiets. Woensdagfietsdag.be wil van fietsen een gewoonte maken. Want één dag per week op de trappers, maakt al een groot verschil. De campagne geeft je als fietser dat trapje extra, met fietsquizjes, fiets-je-datjes, fotowedstrijden en ... Doe mee!

Go with the Velo!

Sneller, hand­i­ger, gezon­der, hip­per, goed­kop­er … fiet­sen heeft niets dan voorde­len. Dat weten we alle­maal. Toch trap­pen we nog te weinig. Te nat, te onhandig, te zwe­terig, en Ik heb wel een auto he!’, halen het nog vaak van ons gezond ver­stand. Menselijk? Oh ja. Wenselijk? Iets min­der. Want de files wor­den er niet klein­er op. En de lucht niet gezonder.

De velo op naar de job

Woens​dag​fi​ets​dag​.be focust dit tweede cam­pag­ne­jaar op woon-werkver­keer. De meeste Vlamin­gen nemen nog steeds de wagen naar het werk. Zelfs voor korte afs­tanden. Onze wegen slibben dicht, files kosten werkgev­ers en over­heid han­den­vol geld en de luchtk­waliteit in ons land behoort tot de slecht­ste van Europa. En dat moet beter. 

Van auto-matisme naar velo-matisme

Haast elke Vlam­ing heeft een fiets en bij­na iedereen kan moeit­eloos een aan­tal fietsvo­orde­len aan­halen. Toch fietst meer dan één op drie Vlamin­gen (bij­na) nooit, zo blijkt uit een grootschalig fiet­son­der­zoek uit­gevo­erd door I-Vox in opdracht van Woens​dag​fi​ets​dag​.be. De auto bli­jft het favori­ete vervoermiddel.

Vanu­it hun engage­ment voor duurzame mobiliteit­so­plossin­gen lanceer­den Cera, KBC en Mobiel 21 daarom samen met een groeiend aan­tal ent­hou­si­aste part­ners Woens​dag​fi​ets​dag​.be. Onder het mot­to Go with the velo!’ sporen ze elke Vlam­ing aan om min­stens één dag per week te fiet­sen en zo van fiet­sen sti­laan een gewoonte te maken.

#GoWith­TheVelo

Met steun van

Deel dit artikel via: