WK-Familiedag

Fietsen

Op zondag 19 september trappen we de WK Familiedag op gang. Een week voor de profs zich van hun beste kant laten zien, organiseert de stad al een superplezante avant-première op het WK wielrennen vol actie en plezier voor heel de familie.

Fiet­sen over stuk­jes van het offi­ciële par­cours, een rond­je rij­den over de houten velo­d­room, een testrit met een nieuwe fiets of een koop­je doen op de tweede­hands­fi­et­sen­markt, op de WK-Fam­i­liedag kan het alle­maal. En tussendoor geni­et je van straatthe­ater, ani­matie en muziek op de fiets.

Voor de WK-Fam­i­liedag creëren we the­ma­zones in de Leu­vense bin­nen­stad. Al die zones en de belan­grijke verbind­ingswe­gen ertussen zijn autovrij zodat iedereen zorgeloos te voet en met de fiets alles kan ont­dekken. Het volledi­ge pro­gram­ma en alle extra info vind je vanaf augus­tus op www​.leu​ven​.be/​w​k​-​f​a​m​i​l​iedag.

Een overzicht van de ver­schil­lende zones en de bijbe­horende activiteiten.

Zone Zijwielt­jes

Het Sluis­park wordt het speel­ter­rein voor de kle­in­ste Flan­driens. Ze kun­nen er hun eigen schilder­ij fiet­sen, hun loop­fi­ets pim­pen of mee­doen aan een brul­race of reuzenschildpaddenrace.

Zone Velo­d­room

Op de site van het oude Sint-Pieter­szieken­huis in de Brus­selses­traat staat een houten velo­d­room. Het is een kun­stin­stal­latie die uitn­odigt om samen te komen, te spe­len en te sporten. Op de WK Fam­i­liedag kan je er met gekke fiet­sen rij­den of geni­eten van fietsmuziek op fietsen.

Zone Fiets­dorp

Op het Blauw­put­plein vind je een fiets­dorp met een wiel­ertru­it­jes-expo. Wie nieuwkomers van De Nomade wil leren ken­nen en vergezellen op een fiet­stocht­je neemt de fiets voor een Meet&Ride die vertrekt op het plein. En in de buurt van HAL 5 zorgt Cirkus in Beweg­ing voor kinderanimatie.

Zone Fotofin­ish

Op het Marte­laren­plein moet je zijn voor een echte adren­a­line­kick. Skaters lev­en zich uit op het mobiele skatepark. En wie het Best Trick Con­test wil win­nen kan al best maar begin­nen te oefenen.

Zone Ontsnap­ping

De Bondgenoten­laan wordt het décor voor het WK Wheel­ie. Hoe ver ger­aak jij op één wiel? Voor wie liev­er zijn bei­de wie­len op de grond houdt is er the­ater op wielt­jes van de Bike Parade en een muzikale fiet­stocht van BEAT­cy­clette. De Trike­trein van Join2Bike laat met een stoet van aan elka­ar gekop­pelde fiet­sen zien dat echt iedereen over­al ger­aakt met de fiets.

Zone Buurt­pelo­ton

In Sint Maartens­dal draait alles rond leren fiet­sen. Kies voor een fietsini­ti­atie, maak ken­nis met het kinder­fi­etsabon­nement van VeloKadee, maak een rit­je met een rik­s­ja of laat er gratis je fiets grav­eren. Heb je de smaak te pakken, dan koop je ter plaatse meteen een 2de-hands­fi­ets of een leukighei­d­je op de kinderrommelmarkt.

Zone Mate­ri­aal­post

Op de Vis­markt kom je terecht op een echte fiets­beurs van ver­schil­lende Leu­vense fiet­sen­mak­ers. Ze geven je pro­fes­sionele uit­leg en lat­en je een testrit­je doen. De social rides van Baroudeur vertrekken ook op de Vis­markt. Fiet­sen en babbe­len en nieuwe mensen leren ken­nen, een betere com­bi­natie bestaat niet.

Zone Op souplesse

Wie een spurt­je trekt naar Kessel-Lo staat een mooie ver­rass­ing te wacht­en in Café Coureur aan de Gele Vil­la. Andy Van Ker­schaver pakt je in met intrigerende wiel­erver­halen én de zoek­tocht van een jonget­je dat via de sport, langs de uni­ver­siteit uitein­delijk in het the­ater is beland. Waar hij thuishoort … Of was hij toch liev­er wiel­ren­ner geworden?

Het volledi­ge pro­gram­ma en alle extra info vind je vanaf augus­tus op www​.leu​ven​.be/​w​k​-​f​a​m​i​l​iedag.