Stad binnen bereik

Mobiliteit voor iedereen

Nieuwe inwoners heet je hartelijk welkom. Geef ze meteen ook een duwtje in de rug om zich duurzaam te verplaatsen en toon ze alle alternatieven voor de auto. Dat maakt vaak een wereld van verschil.

Mobiel 21 maakt een kaart op maat van je stad of gemeente, met alle belan­grijke infor­matie over wan­del­we­gen, fiet­sroutes en open­baar ver­vo­er. Bij de kaart zit een invul­for­muli­er dat de nieuwkomers kun­nen terugs­turen als ze graag spec­i­fieke infor­matie willen over een bepaald thema. 

Oos­t­ende en Sint-Tru­iden gin­gen je al voor.