Sam de Verkeersslang

Duurzaam naar school

700 Vlaamse basisscholen hebben zich ingeschreven voor de Samweek en/of voor Woensdag Samdag tijdens het schooljaar 2017-2018. De boodschap is simpel: zoveel mogelijk kinderen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school.

De Samweek en Woens­dag Samdag zijn ini­ti­atieven van Mobiel 21 in samen­werk­ing met KBC. Met Sam de Ver­keerss­lang kun­nen Vlaamse kleuter- en lagere scholen werken rond milieu­vrien­delijke en veilige verplaatsingen.

Lees hieron­der de belan­grijk­ste weet­jes of ga naar Hoe werkt het?‘ voor meer infor­matie over de twee spel­cam­pagnes en de verdel­ing van fluohesjes.

De Samweek

De Samweek is de actie­week van Sam de Ver­keerss­lang en loopt van 14 tot 18 mei 2018, of een andere week naar keuze. Tij­dens die week werken kleuter- en lagere scholen met klasaf­fich­es en beloningsstip­pen aan milieu­vrien­delijke en veilige verplaatsingen.

Gratis spel­ma­te­ri­aal (lev­er­ing begin maart):

  • Spel­ma­te­ri­aal voor leer­lin­gen van de lagere school (klasaf­fich­es en stip­pen, affiche met de kop en affiche met de staart van Sam de Verkeersslang).
  • Spel­ma­te­ri­aal voor kleuters (klasaf­fich­es en grotere stippen).
  • Info­brieven voor de ouders.

Woens­dag Samdag

Werk je liev­er een school­jaar lang rond milieu­vrien­delijke en veilige ver­plaatsin­gen? Dan kan je kiezen voor Woens­dag Samdag. Tij­dens de cam­pagne wordt er gespeeld met edu­catieve klasaf­fich­es. Woens­dag Samdag start op woens­dag 20 sep­tem­ber 2017 en loopt tot 9 mei 2018. Je kan ook kiezen voor een andere cam­pagnedag dan woensdag.

Gratis spel­ma­te­ri­aal (lev­er­ing begin september):

  • Een Samvlag om aan de schoolpoort te hangen.
  • Spel­ma­te­ri­aal voor leer­lin­gen van de lagere school (klasaf­fich­es en stippen).
  • Spel­ma­te­ri­aal voor kleuters (klasaf­fich­es en grotere stippen).
  • Info­brieven voor de ouders.

Vra­gen

Heb je nog vra­gen? Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren via e-mail naar sam@​mobiel21.​be of tele­fonisch op 016 23 94 65.

Deel dit artikel via: