Op pad in de stad

Slimme steden

Mamaaaa, ik verveel mij … Als je nu al die leuke plekjes in jouw stad eens zou kennen, dan had je meteen een oplossing klaar. Om al die hotspots voor gezinnen met (kleine) kinderen in de kijker te zetten, ontwikkelde Mobiel 21 het project Op pad in de stad. Zo vinden jouw inwoners al die kindvriendelijke locaties gemakkelijk terug.

Laat je zien als kind­vrien­delijke stad

Jonge gezin­nen ver­plaat­sen zich het lief­st zon­der auto in hun buurt. Op Pad in de stad toont waar er over­al leuke din­gen te doen zijn met kleine kinderen. En hoe je er makke­lijk en veilig met de fiets of te voet kan geraken. 

Op pad in de stad brengt de leef­baarheid en woonkwaliteit van jouw stad onder de aan­dacht van jonge gezin­nen. Zo voorkom je dat ze de stad ver­lat­en en trek je nieuwe bewon­ers aan. Een kind­vrien­delijk ima­go is een belan­grijke troef voor een stad. Met het project Op pad in de stad breng je alle kind­vrien­delijke plek­jes in jouw gemeente in kaart. En ook de veilige en aan­ge­name fiets- en wan­del­routes ernaartoe. 

Online gids voor jonge gezinnen

Op pad in de stad brengt alle plekken (ook de min­der bek­ende) in kaart waar jonge kinderen zich kun­nen uitleven. Met de kaar­tap­pli­catie van Op pad in de stad vind je meteen ook de meest kind­vrien­delijke route om er te ger­ak­en met bug­gy, loop­fi­ets of bakfiets. 

App stim­uleert ontmoeting

Het project heeft ook een soci­aal luik. Het biedt een plat­form waarop gezin­nen met elka­ar kun­nen afspreken. De app werkt met een­voudi­ge ico­nen zodat iedereen de kaart kan lezen en begri­jpen, zelfs kinderen. 

Van de virtuele naar de echte wereld

Op Pad in de stad is afgestemd op de leefw­ereld van jonge gezin­nen. Switchen tussen online infor­matie en de locatie waar ze zich bevin­den, zijn ze gewoon. Het project voorzi­et in een tablet-ver­sie en een mobiele app. 

De app ligt in de lijn van de Inter­ac­tieve Speel­weef­sel Kaart (ISK). Een project van Ste­un­punt Jeugd waaron­der Vlaams min­is­ter Joke Schau­vliege haar schoud­ers zette. ISK brengt vooral speel- en ravot­plekken in de natu­ur in kaart. Daar­bij gaat weinig aan­dacht naar de stad­somgev­ing. Op Pad in de stad doet dat wél en vult de ISK dus per­fect aan. 

Op Pad In De Stad App

Applicatie Op Pad in De Stad