Go With The Velo

Fietsen

Snel, handig, gezond, plezant, goedkoop ... fietsen heeft niets dan voordelen. Dat weten we allemaal. En toch trappen we met z'n allen nog te weinig. Gelukkig is er een tweede editie van Go With The Velo om iedereen een duwtje in de rug te geven. Met de slogan: 'Zet je buren, vrienden en collega’s mee op de velo' én 1.000 euro moet dat zeker lukken. Dien je fietsactie in.

1.000 EURO VOOR 20 FIETSACTIES

Fiets jij weleens naar school, het werk, de bakker of de yogales? Dan ben je een bron van inspi­ratie voor anderen om ook duurza­mer op weg te gaan. Haal alles uit je ket­tingkast en zet je vrien­den, collega’s en buren mee op de velo met Go With the Velo!

SAMEN FIET­SEN NAAR HET WERK


Nu we omwille van coro­na mas­saal op de fiets zit­ten, doet GoWith­TheVelo een extra pro­jec­to­proep om van fiet­sen een vaste gewoonte te mak­en voor dagdagelijkse ver­plaatsin­gen. En deze keer ligt de focus op woon-werkver­keer!

Dien je fiet­s­ac­tie in voor 28 juni!

Een goed fiet­s­ac­tieplan kan alle kan­ten uit: trak­teer je collega’s die met de fiets naar het werk komen op een stuk­je cake, organ­iseer een testkar­avaan van elek­trische fiet­sen, zet een fiets­bin­go op met leuke pri­jzen of een fiet­spool om elka­ar te motiv­eren.

Een onafhanke­lijke jury selecteert 10 gouden trap­pers die mogen reke­nen op coach­ing én €1000 actiebud­get’ om hun fiet­s­ac­tie waar te mak­en tegen okto­ber 2020. Indi­enen kan tot 28 juni op GoWith​TheVelo​.be.

Duwt­je nodig?


Geen prob­leem. Schri­jf je in voor onze gratis’ webi­nar Hoe zet je een fiet­s­ac­tie op de ped­alen?’ op 23 juni van 10 tot 11 uur en wij tonen je hoe het moet met goede actievoor­beelden, give­aways, tips en communicatiematerialen. 

Trap je mee?

Zo help je de oproep te ver­sprei­den. Bedri­jven, organ­isaties, scholen, verenigin­gen en over­he­den kun­nen een gratis pro­mopakket aan­vra­gen met 100 fiet­splaat­jes en 50 raambordjes! 

Fiet­sam­bas­sardeurs

Doe jouw fietsver­haal uit de doeken en voor dat je het weet heb je hen over­tu­igd om ook meer te fiet­sen. Zo is iedereen die wel eens fietst een ware fietsambassadeur.

Onder de cam­pag­nebeelden vind je ook spet­terende gifs (bewe­gende beelden) en affich­es van 9 fiet­sam­bas­sadeurs: Jolien, Dries, Mari­na en Fran.

Een ini­ti­atief van
Cera, KBC en Mobiel 21.

Met steun van

Deel dit artikel via: