Fiets Suite

Fietsen

Een belangrijke reden waarom veel mensen niet fietsen, is het gebrek aan fietsparking. Fiets Suite van Mobiel 21 biedt architecten, bouwheren en lokale besturen structurele oplossingen.

Waar par­keer je je fiets? 

Waar stal je je fiets(en) als je in een rij­won­ing of apparte­ment woont? Uit stud­ies blijkt dat mensen veel min­der fiet­sen als ze geen park­ing in de buurt hebben. Fiet­sen die buiten staan, ver­sli­jten sneller. En boven­di­en ver­g­root de kans op van­dal­isme en dief­stal. Een goede fietspar­keer­plaats dicht­bij is dus een belan­grijke hef­boom om mensen op de fiets te krijgen.

Inspi­ratie voor fietsstallin­gen in en rond de woning

Zow­el ver­bouw­ers en archi­tecten, als belei­ds­mak­ers en lokale besturen kun­nen tips en voor­beelden gebruiken. Down­load de brochures en ont­dek een waaier aan mogelijkhe­den om fiet­sen een kwaliteitsvolle par­keer­plaats te geven.