Fiets Suite

Fietsen

Nergens plaats om een fiets veilig te stallen? Een belangrijke reden waarom velen niet fietsen. Fiets Suite biedt architecten, bouwheren of lokale besturen structurele oplossingen. Een goede stalplaats dichtbij doet mensen naar de fiets grijpen.

Waar bli­jf je ermee? 

Waar stal je een fiets als je in een rij­won­ing of apparte­ment woont? Uit stud­ies blijkt dat mensen de fiets snel links lat­en liggen als ze hem verderop moeten stallen. En staat hij buiten, dan ver­sli­jt hij sneller. Boven­di­en is hij dan onbeschut en ver­g­root de kans op van­dal­isme en diefstal. 

Inspi­ratie voor fietsstallin­gen in en rond de woning

Onder­aan deze pag­i­na kan je enkele brochures down­load­en met aller­lei tips en voor­beelden om fiet­sen een warm plek­je te geven, zow­el voor ver­bouw­ers en archi­tecten, als voor belei­ds­mak­ers en lokale besturen. Die laat­ste kun­nen een ste­den­bouwkundi­ge ver­gun­ning voor een nieuw­bouwap­parte­ment weigeren als er geen fiet­sen­stalling is voorzien. Of zelf fiet­sen­stallin­gen plaat­sen als inter­gratie in de nieuw­bouw onmo­gelijk is.