BEPOMM

Slimme steden

BEPOMM is het Belgische netwerk voor mensen die professioneel bezig zijn met mobiliteitsmanagement. Een Belgisch platform over de gewesten heen.

Wat doet BEPOMM?

BEPOMM werkt aan drie doelstellingen: 

  1. Netwerk­ing: bevorderen van inspir­erende contacten.
  2. Ken­nisuit­wissel­ing: prak­tijk- en vraaggericht.
  3. Train­ing en vorm­ing: gerichte samenwerking. 

Mobiel Brus­sel, Ser­vice pub­lic de Wal­lonie en Vlaamse over­heid vor­men de stu­ur­groep van BEPOMM. Mobiel 21 vzw is ver­ant­wo­ordelijk voor de dagelijkse uitvo­er­ing van BEPOMM

Inspi­ratiemeet­ing Mobiliteitsmanagement 

Om die doel­stellin­gen te realis­eren, organ­iseert BEPOMM jaar­lijks een Inspi­ratiemeet­ing Mobiliteits­man­age­ment. Het is een netwerk­meet­ing die telkens op een ander aspect van mobiliteits­man­age­ment focust. De ver­sla­gen van de meet­ings vind je onder de rubriek Past events in Bel­gium op de Epomm-web­pag­i­na.

EPOMM: Europees Plat­form voor Mobiliteitsmanagement

Het BEPOMM-netwerk is tot stand gekomen in het kad­er van EPOMM, het Europees Plat­form voor Mobiliteits­man­age­ment, waar­van Mobiel 21 stich­t­end lid is.