Superblocks kiezen voor voetgangers
Superblocks kiezen voor voetgangers

Ondanks een aantal realisaties en ontwikkelingen in stadskernen, zijn onze steden nog steeds dominant gericht op auto’s. Het historische centrum met markt, stadhuis, hoofdkerk en winkel-wandelstraat vormt daarbij de uitzondering. In de periferie zijn straten hoofdzakelijk ingericht voor autoverkeer. Dat het anders kan tonen de 'superblocks' in Barcelona. Zij geven de stad terug aan de voetgangers.

Een stad op maat van de voetgangers

We schuiv­en hier graag het con­cept van superblocks’ naar voren. Het gaat daar­bij over stedelijke zones waarbin­nen autover­keer bij­na volledig geweerd wordt. Superblocks en Barcelona wor­den meestal in één adem genoemd. Maar Barcelona is een Spaanse metropool. In Span­je telt alleen Madrid meer inwon­ers. De vraag stelt zich wat wij in Vlaan­deren kun­nen aan­van­gen met ideeën uit een stad van ruim 1,6 miljoen inwoners?

De essen­tie van superblocks is dat je de keuze moet mak­en welke modus je waar belan­grijk acht. Je kan alleen of-of’ kiezen en niet en-en’. Ten eerste omdat daar in Vlaan­deren te weinig plaats voor is. Ten tweede omdat gemo­toriseerd ver­keer en langza­am ver­keer niet goed gedi­jen in elka­ars buurt. Ze hebben andere biotopen nodig. Zet ze samen en de auto gedraagt zich al snel een invasieve exoot die de natu­urlijke flo­ra ver­dringt en daarmee de bio­di­ver­siteit doet afne­men. Auto’s en langza­am ver­keer ver­houden zich als roofdi­er en prooi. Ze hebben bei­den hun plaats, maar als je ze samen zet, weet je dat daar vroeg of laat ellende van komt.

Meer weten?
Lees Inzicht 30: Superblocks samengevat. Een stad op maat van voetgangers? 

Deel dit artikel via: