Reisadvies in je (binnen)zak
Reisadvies in je (binnen)zak

Je smartphone: een onuitputtelijke bron van informatie die je overal kan raadplegen. Wie kan nog zonder? Vooral als je onderweg bent. Apps tonen je de efficiëntste reisroute. Je geeft je vervoermiddel, begin- en eindbestemming op. De app doet de rest. Geen gedoe meer met stadsplannen en landkaarten. Het zijn goede gidsen. Maar geven ze ook duurzaam reisadvies?

Zow­el hier als in het buiten­land wordt volop geëx­per­i­menteerd met apps die het je gemakke­lijk mak­en om de beste route te kiezen. Ons inter­esseren vooral die apps die duurza­am reisad­vies geven.

Apps à volonté 

Wat blijkt? Weinig apps geven het juiste reisad­vies, houden geen reken­ing met per­soon­lijke voorkeuren, mogelijke ver­tragin­gen en het ver­vo­er­saan­bod op een wel­bepaald moment. De meest gek­ende zijn de routeplan­ner van De Lijn en de NMBS, én Google Maps. Deze laat­ste is zo alomte­gen­wo­ordig dat het voor andere apps moeil­ijk con­cur­reren wordt. Op Google Maps kan je bijvoor­beeld het tijdsver­schil zien als je de route met de auto, OV, fiets of te voet aflegt. 

Graag nog een stap­je verder

De sterk­te van apps ligt in de mate waarop ze je com­pact en snel die infor­matie geven die je op dat moment nodig hebt. Klinkt logisch. Alleen veron­der­stelt dat een aan­tal voor­waar­den, zoals het lev­eren van real-time informatie.

Zo zou een Vlaamse inter­modale routeplan­ner wenselijk zijn, die je per­soon­lijke ver­plaats­ings­be­hoeften gebruikt om gepast’ reisad­vies te geven. 

Meer weten?
Lees Inzicht 26: Dig­i­tale reis­in­for­matie: meer dan nullen en enen.

Deel dit artikel via: