Lanterfanten in eigen land

De zomervakantie lonkt. Om die vliegschaamte te vlug af te zijn is er niets beters dan een lekker actieve dichtbijvakantie. En terecht want niets zo plezant als de toerist uithangen in eigen land. Vergeet dus die overzeese vliegreis, berg die plannen voor het gevaarlijk hete Sicilië maar op en kies vol vertrouwen voor een actieve staycation. Collega Dries wijst de weg!

Nu de tem­per­a­turen ook hier bij ons richt­ing tro­pisch’ gaan, is er geen enkele reden meer om de zon in het buiten­land op te zoeken. Maar ja, hoe begin je eraan? God in Frankrijk mag weten waarom we ons toch zo ver­loren voe­len als we een vakantie in het bin­nen­land moeten plan­nen. Spe­ci­aal voor al die twi­jfe­laars en door­win­ter­de all-inclu­sive-vakant­ie­gangers gin­gen we te rade bij onze col­le­ga Dries. Met vrouw en kinders op twee Pino-tandems neemt hij je mee op een Bel­gis­che road­trip. Hij over­laadt jul­lie met veel plezi­er met de hand­ig­ste tools, de leuk­ste ini­ti­atieven en orig­i­neel­ste vond­sten voor een trage maar actieve vakantie. Doe er je voordeel mee!

Uit­stip­pe­len

De route uit­stip­pe­len is de helft van het plezi­er. Ten­min­ste als je de juiste tools gebruikt. Op RouteY­ou kan je gratis je eigen route mak­en of al bestaande routes van andere avon­turi­ers bek­ijken én down­load­en (ook op je GPS). De site is ook ideaal om de trage wegen te vin­den. Andere routeplan­ners zijn Komoot, BRouter en OSMAnd (app op je smart­phone) en voor wie toch over de grens wil kijken is er voor Frankrijk het nieuwe Hex­p­lo. Natu­urlijk mag ook ons wereld­beroemde knoop­pun­ten­netwerk niet ont­breken. Veel routeplan­ners (zoals RouteY­ou) hebben het trouwens geïntegreerd. 

Over­nacht­en

Onder­weg zijn is plezant maar weten dat je ergens fijn kan aankomen, ver­hoogt alleen maar het reis­plezi­er. Voor trage vakant­ie­gangers zijn er ver­schil­lende ini­ti­atieven. Dus als vrien­den en fam­i­lie niet thuis geven, kan je alti­jd hier terecht: 

Deskundig advies

Zelfs een door­win­ter­de vakantiefi­etser of vakanti­estap­per stelt goed advies van andere ervar­ings­deskundi­gen op pri­js. Er bestaan tien­tallen forums waar je terecht kan met een­der welke vraag. Vraag het aan Google en je staat ver­steld van hoe snel je geholpen wordt. Omdat fiet­sers en wan­de­laars sowieso toffe mensen zijn, kri­jg je vaak snel antwo­ord. Geeft meteen nog meer goest­ing om te vertrekken. Ga zek­er ook eens kijken op Fietsvakantie met kinderen, De vakantiefi­etser, Check­list fietsvakantie en Bikepack­ing. En om op het eind van de dag al die ver­brande calo­rieën weer aan te vullen delen vakantiefi­et­sers een hele­boel recepten voor onder­weg ook voor wie maar één pit­je heeft om op te koken. Als uitsmi­jter nog deze 10 bij­zon­dere wan­delin­gen in Bel­gië.

Voor alle andere toeris­tis­che info ver­wi­jzen we graag naar Vlaan­deren Vakantieland, Vis­it Flan­ders, Wal​lo​nia​.be en Vis­it Brus­sels.

Ver­vo­er

De NMBS heeft heuglijk nieuws voor fiet­sers deze zomer­maan­den. Want vanaf 1 juli tot en met 3 sep­tem­ber reis je met 2 voor de pri­js van 1 met het DuoTick­et. Vergeet ook zek­er de Dis­cov­ery Tick­ets niet. Ze bren­gen je stress­loos én tegen een voordeeltarief naar de fijn­ste plek­jes in ons land. 

Heb je zelf geen fiets, dan is huren een slimme optie. Google is je beste vriend met de zoek­ter­men fiets + huren + naam van je bestemming 😊 

Thuis­bli­jven maar dan anders

Voor iedereen die eigen­lijk gewoon liev­er thuis­bli­jft maar toch graag een spe­ci­aal vakantiegevoel wil oproepen, zijn er deze zomer ook inter­es­sante opties. Zo kan je bijvoor­beeld een speel­straat of een vakanties­traat aan­vra­gen. Je zal ver­steld staan van hoeveel strand­stoe­len er op een autopar­keer­plaats passen! 

Zo, het plan­nen kan begin­nen. En vergeet niet: Het avon­tu­ur begint aan het eind van de strat­en die we ken­nen! Wij zijn in ieder geval benieuwd naar jul­lie Bel­gis­che belevenis­sen, dus post gerust een paar fotoot­jes, ver­halen en extra tips op onze Face­book.