Lanterfanten in eigen land

De zomervakantie lonkt. Alleen zal die er voor veel mensen dit jaar toch een beetje anders uitzien. Covid-19 (we beloven plechtig dat we deze term voor de rest van deze blog NIET meer gaan gebruiken) maakt van een dichtbijvakantie plots een valabele optie. En terecht want niets zo plezant als de toerist uithangen in eigen land. Vergeet dus die overzeese vliegreis, berg die plannen voor het broeierige Barcelona maar op en kies vol vertrouwen voor een actieve staycation.

Nu de tem­per­a­turen ook hier bij ons richt­ing tro­pisch’ gaan, is er geen enkele reden meer om de zon in het buiten­land op te zoeken. Maar ja, hoe begin je eraan? God in Frankrijk mag weten waarom we ons toch zo ver­loren voe­len als we een vakantie in het bin­nen­land moeten plan­nen. Spe­ci­aal voor al die twi­jfe­laars en door­win­ter­de all-inclu­sive-vakant­ie­gangers gin­gen we te rade bij onze col­le­ga Dries. Hij laat Den­e­marken dit jaar links liggen en maakt een fiet­stocht langs lokale vrien­den en fam­i­lie. Want die heeft hij tij­dens de lock­down veel min­der gezien dan hem lief was. Die ver­loren tijd haalt hij nu met vrouw en kinders op twee Pino-tandems in met een Bel­gis­che road­trip. Hij over­laadt jul­lie met veel plezi­er met de hand­ig­ste tools, de leuk­ste ini­ti­atieven en orig­i­neel­ste vond­sten voor een trage maar actieve vakantie. Doe er je voordeel mee!

Uit­stip­pe­len

De route uit­stip­pe­len is de helft van het plezi­er. Ten­min­ste als je de juiste tools gebruikt. Op RouteY­ou kan je gratis je eigen route mak­en of al bestaande routes van andere avon­turi­ers bek­ijken én down­load­en (ook op je GPS). De site is ook ideaal om de trage wegen te vin­den. Andere routeplan­ners zijn Komoot, BRouter en OSMAnd (app op je smart­phone). Natu­urlijk mag ook ons wereld­beroemde knoop­pun­ten­netwerk niet ont­breken. Veel routeplan­ners (zoals RouteY­ou) hebben het trouwens geïntegreerd. 

Over­nacht­en

Onder­weg zijn is plezant maar weten dat je ergens fijn kan aankomen, ver­hoogt alleen maar het reis­plezi­er. Voor trage vakant­ie­gangers zijn er dit jaar ver­schil­lende nieuwe ini­ti­atieven. Dus als vrien­den en fam­i­lie niet thuis geven, kan je alti­jd hier terecht: 

De Stad Meche­len is zelfs van plan om urban camp­ings te organ­is­eren vanaf augus­tus. Ongetwi­jfeld zullen andere ste­den en gemeen­ten zich deze zomer van hun cre­atief­ste kant tonen om het toerisme in hun streek een boost te geven. Google en je zult vinden ;-) 

Deskundig advies

Zelfs een door­win­ter­de vakantiefi­etser of vakanti­estap­per stelt goed advies van andere ervar­ings­deskundi­gen op pri­js. Er bestaan tien­tallen forums waar je terecht kan met een­der welke vraag. En omdat fiet­sers en wan­de­laars sowieso toffe mensen zijn, kri­jg je vaak snel antwo­ord. Geeft meteen nog meer goest­ing om te vertrekken. Ga zek­er eens kijken op Fietsvakantie met kinderen, De vakantiefi­etser, Check­list fietsvakantie en Bikepack­ing. En om op het eind van de dag al die ver­brande calo­rieën weer aan te vullen delen vakantiefi­et­sers een hele­boel recepten voor onder­weg. Als uitsmi­jter nog deze 10 bij­zon­dere wan­delin­gen in Bel­gië.

Voor alle andere toeris­tis­che info ver­wi­jzen we graag naar Vlaan­deren Vakantieland, Vis­it Flan­ders, Wal​lo​nia​.be en Vis­it Brus­sels.

Ver­vo­er

De NMBS heeft heuglijk nieuws voor fiet­sers deze zomer­maan­den. Want vanaf 1 juli tot het einde van het jaar mag je fiets gratis mee op de trein. Vergeet ook zek­er de B‑Dagtrips niet. Ze bren­gen je stress­loos én tegen een voordeeltarief naar de fijn­ste plek­jes in ons land. 

Heb je zelf geen fiets, dan is huren een slimme optie. Google is je beste vriend met de zoek­ter­men fiets + huren + naam van je bestemming 😊 

Thuis­bli­jven maar dan anders

Voor iedereen die eigen­lijk gewoon liev­er thuis­bli­jft maar toch graag een spe­ci­aal vakantiegevoel wil oproepen, zijn er deze zomer ook inter­es­sante opties. Zo kan je bijvoor­beeld met Fes­ti­hof een fes­ti­val organ­is­eren in je eigen tuin. En ver­schil­lende ste­den over­we­gen om spe­ciale vakanties­trat­en in te voeren. In Meche­len doen ze dat al. Wie graag een state­ment maakt, kan ook mee­doen met Verover de Ruimte. Je zal ver­steld staan van hoeveel strand­stoe­len er op een autopar­keer­plaats passen! 

Zo, het plan­nen kan begin­nen. En vergeet niet: Het avon­tu­ur begint aan het eind van de strat­en die we ken­nen! Wij zijn in ieder geval benieuwd naar jul­lie Bel­gis­che belevenis­sen, dus post gerust een paar fotoot­jes, ver­halen en extra tips op onze Face­book.