Duurzame mobiliteit is nabij!
Duurzame mobiliteit is nabij!

Wist je dat onze 'reistijd' door de eeuwen heen ongeveer dezelfde is gebleven. Gemiddeld zijn we zo'n 70 tot 90 minuten per dag onderweg. Dankzij snellere vervoersmiddelen en een betere infrastuctuur geraken we in die tijdsduur verder. Dus winnen we tijd! Lijkt logisch, maar dat is niet juist. De afgelegde afstanden worden groter. En dat heeft te maken met de locatiekeuze van dagdagelijkse bestemmingen: school, werk, ziekenhuis, ...

Er is iets fun­da­menteel fout met de inplant­i­ng van belan­grijke basisnoden. Vaak wordt bij de locatiekeuze vooral reken­ing gehouden met de bereik­baarheid met de auto. 

De locatie van woon­zones, scholen en zieken­huizen is heel belan­grijk om een effi­ciënt ver­vo­er­net te kun­nen uit­bouwen. Helaas zijn er in Vlaan­deren tal van voor­beelden van hoe het níet moet. Denk maar aan zieken­huis­cam­pussen die op een afgele­gen ter­rein wor­den aan­gelegd omdat de bouw­grond daar goed­kop­er is.” aldus Roger Kesteloot, directeur-gen­er­aal van De Lijn.

Om de basis­bereik­baarheid van essen­tiële bestem­min­gen te verzek­eren, spe­len diverse fac­toren een rol. In Inzicht 29 gaan we er dieper op in. 

Inzicht 29: Duurzame mobiliteit is nabij! Over reis­ti­jd, ver­plaats­ing en locatiekeuze.

Deel dit artikel via: