Nieuwe scholencampagne met Aya

Volgend schooljaar leren de kleuters weer over verkeer dankzij de Aya-campagne. Omdat het voorlopig nog koffiedik kijken hoe de scholen in september weer openen, willen we de Aya-campagne flexibeler maken. Wie wil kan vanaf nu het hele jaar door Aya naar de klas halen. Je kiest zelf wanneer je de campagneweek organiseert en we bezorgen je elke maand een digitale nieuwsbrief met een coronaproof speelidee, een verkeersveiligheidstip en een kleurplaat.

Doe mee aan de Aya-campagneweek!

Aya is het leuk­ste ruimtewezen­t­je van de hele melk­weg en maakt kleuters op een speelse manier veilig weg­wi­js in ons ver­keer. Je kent onze gele vriend waarschi­jn­lijk al van een Aya-week op je school of van de aflev­erin­gen op aya​.be.

En omdat het coro­n­avirus ook Aya’s gewoontes door elka­ar heeft geschud, kan jij vol­gend school­jaar zelf kiezen wan­neer je een Aya-cam­pag­ne­week organiseert.

Doe mee en vraag voor 22 juli je spel­pakket aan.

Aya bezorgt je met plezi­er per pakket 4 klasaf­fich­es, genoeg Aya-stick­ers én de 5 vertelplat­en die vorig jaar enkel dig­i­taal beschik­baar waren. Op de Aya-web­site vind je alle cam­pag­ne­ma­te­ri­alen én de aflev­erin­gen van reeks 3. Je spel­pakket aan­vra­gen tot 22 juli 2020

Veilig en duurza­am: wan­del, fiets en step naar school!

We bezor­gen je graag een vrolijk spel­pakket met cam­pag­ner­ichtli­j­nen, affich­es én de Aya-stip­pen. Voor elke duurzame en veilige ver­plaats­ing verza­me­len je kleuters stip­pen die ze op de affiche mogen kleven. Als de affiche vol is, wacht hen een leuke beloning. Wat wordt dat bij jul­lie: extra speelti­jd, een Aya-wan­del­ing, een Aya-lekkernij…? We zijn benieuwd.

In de Week van de Mobiliteit van 16 tot en met 22 sep­tem­ber 2020 lanceren we de cam­pagne met Aya via radio en tv. Je ont­vangt het mate­ri­aal daarom begin sep­tem­ber. Vanaf dan kan je kleuterteam aan de slag met Aya in de klas. Hele­maal wan­neer het jul­lie past: sep­tem­ber, maart of mei.

Via onze nieuws­brief ont­vang je iedere maand extra’s zoals, een coro­n­aproof speel­idee voor buiten, een hand­i­ge ver­keersvei­lighei­d­stip, een leuke kleur­plaat waarmee je leuke pri­jzen kan win­nen… Op die manier kan je het hele jaar door met Aya aan de slag.

Inschri­jven kan tot 22 juli 2020. Jouw school doet toch ook mee? Ayaaa!

Heb je nog vra­gen? Con­tacteer gerust het Aya-team via info@​mobiel21.​be

Tot ergens onderweg!

De Aya scho­len­cam­pagne is een ini­ti­atief van VTM Kids en Mobiel 21 met de ste­un van de Vlaamse Overheid.

Deel dit artikel via: