10 jaar Fietsschool Leuven
10 jaar Fietsschool Leuven

De Fietsschool blaast dit jaar 10 kaarsjes uit. Haar verhaal begon 10 jaar geleden in Leuven met een lesgever, een vrijwilliger, twintig fietsen en wat touwen en kegels. Maar vooral met heel veel goesting om nieuwe Leuvenaars te leren fietsen. Vandaag bouwen we met De Fietsschool aan een standaard voor fietsscholen in heel België. Maar eerst, feest! Met foto’s uit de oude doos en een gloednieuwe podcast met Decathlon.

De Fietss­chool in 5 bij­zon­dere momenten

2 april 2012 — De eerste les van Fietss­chool Leu­ven op een ver­lat­en bin­nen­plein in de Redin­gen­straat. Vanaf mei 2018 is het Blauw­put­plein in Kessel-Lo de uit­vals­ba­sis voor Fietss­chool Leuven.

31 mei 2018 — De Fietss­chool wint de Ashoka Award. De Fietss­chool kan daar­door deel­ne­men aan een tien­daags Lead­er­ship Pro­gramme in Wash­ing­ton DC, geor­gan­iseerd door de Amerikaanse Ambassade.

20 juni 2020 — De Fietss­chool wordt hét plat­form en de ref­er­en­tie voor fietss­c­holen in Bel­gië. Onder de para­plu van De Fietss­chool vin­den ver­schil­lende sub­merken’ onderdak: 

  • Fietss­chool Mijn Fiets – alle info en links rond fietsbezit 
  • Fietss­chool Impact – nieuws en cijfers over de resul­tat­en van De Fietsschool 
  • Fietss­chool Leren Fiet­sen – alle info over de fiet­s­lessen van De Fietsschool 
  • Fietss­chool Train the Train­er – alles over fiet­sles geven, begelei­d­ing en opleiding 
  • Fietss­chool Samen Fiet­sen – de com­mu­ni­ty voor alle (ex-)cursisten van De Fietsschool 

17 maart 2022 — De Fietss­chool en Decathlon slaan de han­den in elka­ar om nog meer vol­wasse­nen te leren fiet­sen. We maak­ten er een fijne pod­cast over. 

29 maart 2022 — De Fietss­chool zet mee haar schoud­ers onder de cam­pagne #Fietsvrij. Die helpt lokale besturen, in het kad­er van de oor­log in Oekraïne, om zelf fietsini­ti­atieven op te zetten en vluchtelin­gen de weg te wijzen naar fiet­s­lessen. Ook op de web­site van Fiets­ber­aad staan extra info­fich­es om zoveel mogelijk mensen te helpen met fietsen. 

10 jaar Fietss­chool in beeld