toegankelijkheid

Thema's

Met Inzicht informeert Mobiel 21 je kort maar krachtig over actuele onderwerpen in de verkeers- en vervoerswereld. Hierna volgt de volledige lijst met de recentste nummers bovenaan:

Red de stoep

Voor ongeveer 20% van de bevolking, zoals rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden, senioren of ouders met een kinderwagen, staat de stad vol hindernissen.

ISEMOA

Het toegankelijker maken van de openbare ruimte en het openbaar vervoer van een stad, gemeente of regio vraagt een inzet van verschillende partijen en diensten.

Toegankelijkheid

Voor ongeveer een derde van de bevolking is het geen evidentie om zich op een zelfstandige, laat staan duurzame wijze van deur tot deur te verplaatsen. De groep van personen met een beperkte mobiliteit is ruimer dan gedacht.

Duurzame mobiliteit in de sociale economie

De sector van de sociale economie (SE) is een groeiende bedrijfstak in Vlaanderen. De sector bestaat uit een heterogeen amalgaam van werksoorten.

Migranten en mobiliteit

De Vlaamse samenleving is multicultureel. Ongeveer 6% van de bevolking heeft een andere nationaliteit. Daarnaast zijn er natuurlijk ook zogenaamde nieuwkomers. In 2009 waren dat er 28.000, waarvan de helft uit EU-lidstaten.

Red de Stoep

Een fiets of vuilnisbak die de stoep verspert, een foutgeparkeerde auto, een reclamebord op de blindengeleidetegels, … We staan er amper bij stil hoe groot de obstakels voor minder mobiele mensen kunnen zijn om zich in de stad te verplaatsen.

Pagina's

Abonneren op RSS - toegankelijkheid