Wat doen we?

Missie

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

Visie

Mobiel 21 engageert zich voor een duurzame mobiliteitscultuur in Vlaanderen, België en Europa, waarbij de sociale, ecologische (met inbegrip van gezondheid) en economische aspecten in evenwicht zijn. In die duurzame mobiliteitscultuur zijn alle betrokkenen overtuigd van het belang van een goede balans tussen die drie aspecten, zich bewust van de impact van hun gedrag en handelen zij er ook naar.

Mobiel 21 wil dat mensen zich bewust volgende vragen stellen: waarom verplaats ik mij, met welke vervoermiddelen en op welke manier? Die vragen moeten leiden tot een bewuste mix van verplaatsingswijzen, meer milieuvriendelijke verplaatsingen, veiliger verkeer en grotere kwaliteitsbeleving van zowel de leef- als de verkeersomgeving.

Mobiel 21 beweegt enerzijds mensen en groepen om zich duurzaam te verplaatsen en anderzijds het beleid op diverse niveaus, van lokaal tot globaal, om stappen te ondernemen die de noodzakelijke balans waarmaken. Die bewustwording en gedragsverandering tracht Mobiel 21 te realiseren door middel van sensibilisatie, educatie en sociale actie bij verschillende doelgroepen.

Als onafhankelijk centrum voor duurzame mobiliteit ontwikkelt, bundelt en verspreidt Mobiel 21 kennis om gedrag en beleid te beïnvloeden. Ook in Europa wil Mobiel 21 die centrumrol spelen en op die manier bijdragen aan een duurzamere Europese samenleving.

Mobiel 21 zoekt samenwerking en synergie om de duurzame mobiliteitscultuur te realiseren.

Mobiel 21 is door de Vlaamse Overheid erkend als socioculturele beweging. 

image