In ’t Zadel

image

Deelnemen aan de samenleving doe je niet vanop de bank. Om op je werk of school te geraken, moet je je vlot kunnen verplaatsen en dat is voor veel Leuvenaars niet vanzelfsprekend.

image

In ’t Zadel is een project van Mobiel 21 in samenwerking met de Leuvense buurtwerkingen dat op lokaal niveau een concreet antwoord wil bieden op de problematiek van vervoersarmoede. Met dit project willen we bereiken dat mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties meer mogelijkheden hebben om zich op een duurzame manier te verplaatsen. De fiets kan voor velen een concrete oplossing bieden voor hun mobiliteitsprobleem. Het project wil gezinnen in vervoersarmoede informeren over de verschillende vervoersmogelijkheden en daarbij duiden op de opportuniteit van de fiets. Mensen letterlijk in het zadel helpen, leren fietsen én op weg te zetten om hun actieradius in de stad en omgeving al fietsend te verruimen.

Maar er is meer nodig dan dat. Om de problematiek van vervoersarmoede ten gronde aan te pakken, is mensen leren fietsen niet voldoende. Fietsvaardig zijn, wil nog niet zeggen dat mensen effectief fietsen. Om te kunnen fietsen, moet je een fiets ter beschikking hebben en moet je die ook veilig kunnen stallen en dat is vaak het probleem bij mensen in armoede. Een fiets is duur, zowel in aankoop als in onderhoud. Sociale fietsuitleenprojecten, fietsleasesystemen, fietsdeelsystemen, fietssuites in sociale woonwijken, fietsbussen naar school, fietsherstelcursussen, … kunnen daaraan tegemoet komen.

De fiets is niet de enige oplossing om je op een duurzame manier te verplaatsen en bij te dragen aan Leuven als klimaatneutrale stad. Er is ook een ruim openbaarvervoeraanbod en er zijn carpool- en autodeelsystemen … waarover mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties vaak te weinig weten. Daarom willen we ook buurtwerkers en andere intermediairen informeren over (verschillende vormen van) duurzame mobiliteit.

Tenslotte biedt duurzame mobiliteit mooie kansen om te werken aan sociale cohesie in een buurt, wijk of stad. Samen leren fietsen, carpoolinitiatieven, samen het fietsroutenetwerk leren kennen en op fietstocht gaan, samen  fietsen herstellen, samen een fietsenstalling bouwen, …  Allemaal zaken die mensen dichter bij elkaar brengen, die maken dat mensen samenwerken en bouwen aan een aangenamere omgeving.

Concreet
Op 24 maart zaten we voor het eerst samen met de buurtwerkers van Leuven om hen in te wijden in de wondere wereld van duurzame mobiliteit. Op diezelfde dag brainstormden we over de uitbouw van een kinderfietsenpark voor de buurtwerking. Op 24 september 2016 konden een honderdtal buurtbewoners proeven van duurzame, veilig en budgetvriendelijke vervoerswijzen op het mobiliteitsfestijn in de buurtwerking van Sint-Maartensdal.  Een infostand over mobiliteit, een fietsherstelstand, een vorming SOS mijn kind op de fiets, een loopfietsenparcours, een sappentrapper, … Ondertussen werden met de steun van Cera, Youtopia en Innocenti 18 kinderfietsen en 2 volwassenfietsen aangekocht die in de buurtwerking zullen worden ingezet.   

 image image