Ping if you care! Nieuwe campagne in Brussel van start

vrijdag, 10 maart, 2017

Voel je je onveilig in het Brusselse verkeer? Druk dan op een knopje op je fietsstuur en je locatie wordt opgeslagen en doorgegeven aan de bevoegde diensten. Dat is het simpele principe van ‘Ping if you care’. De bedoeling is om een accuraat beeld te krijgen van hoe fietsers in Brussel de verkeersveiligheid evalueren. Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets trekt 123.500 euro uit voor het project. ‘Ping if you care’ zal uiteindelijk een gedetailleerde fietskaart opleveren waarmee de investeringen in fietsinfrastructuur of in sensibiliseringsacties nog beter gestuurd kunnen worden.

Er zijn niet erg veel cijfers over fietsongevallen in Brussel. Daarom starten Mobiel 21, BikeCitizens en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het project ‘Ping if you care’. Daarmee zullen de plaatsen in kaart worden gebracht waar zich het meeste incidenten met fietsers voordoen – ook die waarbij geen andere weggebruikers zijn betrokken – of waar fietsers een verhoogd onveiligheidsgevoel ervaren. 

In een eerste fase worden 500 fietsers aangezocht om deel uit te maken van het testpanel. Zij krijgen een knopje op hun fietsstuur dat in verbinding staat met hun smartphone. Wanneer de fietser zich onveilig voelt of een incident meemaakt, drukt hij op het knopje. De locatie wordt dan opgeslagen en doorgestuurd. Na afloop van het traject kan de fietser de meldingen ook van een korte commentaar voorzien. 

 « Ik ben trots dat we een slimme manier hebben gevonden om te weten hoe fietsers de verkeersveiligheid in Brussel ervaren. Die informatie is cruciaal om juiste beleidsbeslissingen te nemen over waar we prioritair moeten ingrijpen op vlak van verkeersveiligheid of handhavingsbeleid in samenwerking met de politie. Ik roep de fietsende Brusselaars dan ook op om deel te nemen aan dit project. Samen maken we van Brussel een aangenamere fietsstad », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets.

 « De fietsers kunnen met dit onderzoek nog meer deel uitmaken van het fietsbeleid. We maakten al gebruik van zogenaamde heat maps bij de opmaak van het plan voor meer afgescheiden fietspaden. Waar meer fietsers komen, is de behoefte voor fietspaden groter. Met dit project willen we ook de ervaring van fietsers in de stad meenemen in onze concrete acties », zegt Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet. 

De eerste 500 gebruikers van ‘Ping if you care’ zullen geselecteerd worden na een kandidatenoproep die Mobiel 21 samen met fietsverenigingen zal lanceren. Na een eerste fase (mei - juli 2017) zullen 500 bijkomende fietsers gezocht worden. 

Volgens tellingen van het Brussels fietsobservatorium is het aantal fietsers in Brussel toegenomen met zo’n 50% in 2016. Nochtans blijkt ook dat erg veel Brusselaars de fiets als een minder veilig transportmiddel beschouwen. Dat is volgens een studie van Pro Velo voor 76% van de vrouwen en 69% van de mannen een reden om zich niet met de fiets te verplaatsen in Brussel.

Voor meer info kan je terecht bij Elke Bossaert, elke.bossaert@mobiel21.be