Participatietrajecten

Participatie is niet alleen een groeiende vraag bij burgers en verenigingen. In Artikel 199 van het Gemeentedecreet wordt participatie nu ook wettelijk verankerd.

“De gemeenteraad dient initiatieven te nemen om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan”. (Artikel 199 uit het Gemeentedecreet)

Bij de links, rechts op deze pagina, vindt u het Werkdocument Events en Werkvormen dat in opdracht van de Vlaamse Overheid samengesteld werd. Het document biedt concrete tips bij het uitwerken van een participatietraject. Daarnaast vindt u er ook de brochure Mobiliteitsparticipatie in Buurten. Hierin vindt u een aantal goede praktijkvoorbeelden.

Mobiel 21 kan teren op een jarenlange ervaring als begeleider, facilitator of moderator van participatietrajecten rond duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook voor uw participatietraject stellen wij graag onze expertise ter beschikking.