Mobilometer

De Mobilometer is een evaluatie-instrument voor het lokale mobiliteitsbeleid dat de dialoog wil starten tussen de lokale beleidsmakers en het lokale middenveld. Met de Mobilometer kunnen gemeentelijke actoren (beleidsmakers, verenigingen en burgers) zelf evalueren hoe duurzaam hun gemeentelijke mobiliteitsbeleid is.

Wat is de Mobilometer precies?

De Mobilometer is een lijst van beleidsmaatregelen die door de gemeente kan worden toegepast bij het uitwerken van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Die lijst is opgebouwd rond vijf thema's:

  1. duurzame bereikbaarheid,
  2. verkeersleefbaarheid en milieu,
  3. duurzame verkeersveiligheid,
  4. toegankelijkheid,
  5. interne werking en burgerbetrokkenheid.

De vier inhoudelijke thema's zijn geïnspireerd op de uitdagingen vermeld in het Mobiliteitsplan Vlaanderen - Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Het vijfde thema is overkoepelend en zoemt dieper in op de manier waarop het lokale mobiliteitsbeleid gevoerd wordt.