Mobiliteitsbudget - Alternatieven voor de bedrijfswagen


Het mobiliteitsbudget is een zeer actueel thema. Op deze pagina vindt u de belangrijkste publicaties en inzichten van Mobiel 21 terug. 

Onkostenvergoeding voor werknemers à la carte

België is het land van de fiscaal aantrekkelijke bedrijfswagens. Voor een werkgever is het een interessante vorm van verloning en een eenvoudige oplossing voor de mobiliteit van zijn werknemers. Voor die laatsten wordt het dan vanzelfsprekend die ook te gebruiken. Waarom immers kiezen voor alternatieven? Om die, en andere redenen gebruikt 68% van de werknemers in België de wagen voor woon-werkverkeer. Bovendien spendeert de Belgische overheid 1,2% van haar bruto nationaal product (ongeveer 4,1 miljard euro) aan de fiscale gunstmaatregelen voor de bedrijfswagen (berekend in een Deense studie)

Maar de bedrijfswagen staat onder druk. Door groeiende milieu- en mobiliteitsproblemen gaan steeds meer stemmen op voor even aantrekkelijke, maar duurzamere alternatieven. Bij voorkeur kan de werknemer vrij beschikken over een multimodaal mobiliteitsbudget. Zo’n budget kan een werknemer vrij spenderen aan een waaier van vervoersmogelijkheden. 

Mobiliteitsbudget: wat en hoe?

Mobiel 21 onderzocht zowel de randvoorwaarden voor de invoering van een mobiliteitsbudget, als de praktische implementatie ervan.

Uit de eerste studie kunnen we besluiten dat het multimodaal mobiliteitsbudget een instrument moet zijn dat administratief eenvoudig is. Daarom wordt het het best ondersteund door een goed, werkbaar product (postpaid zoals een mobiliteitskaart of prepaid zoals een mobiliteitscheque). Bovendien moet de invoering ervan minstens budgetneutraal kunnen gebeuren, zowel vanuit werkgeversstandpunt (geen extra kost) als vanuit werknemersstandpunt (geen nettoloonverlies). Eensgezindheid was er ook over het feit dat het budget bij voorkeur moet worden aangeboden aan iedere werknemer. Die moet het budget flexibel kunnen inzetten voor verschillende vormen van vervoer, in de eerste plaats in functie van woon-werkverkeer en zakelijke verplaatsingen. Bij voorkeur is het systeem ten slotte ook niet verplicht. Werkgevers willen de vrijheid om het systeem al dan niet in te voeren. Langs vakbondszijde klinkt de vraag naar keuzevrijheid voor de werknemers en de mogelijkheid om uit te stappen indien gewenst.

In de tweede studie werden 5 bedrijven (KBC, Kluwer, Boss Paints, YourMover en Artoos) bereid gevonden om een praktijktest te ondergaan. Aan 55 werknemers werd een tool aangeboden om het mobiliteitsbudget zelf te gaan berekenen en gebruiken. Na 6 maanden testen waren de resultaten behoorlijk indrukwekkend: 37% daling van het autogebruik en vooral een toename van het flexibel gebruik van vervoersmodi in woon-werkverkeer. Bovendien veranderde de perceptie van de tester ten aanzien van duurzame modi in positieve zin.  

Mobiliteitsbudget invoeren?

In het eindrapport (rechts op deze pagina) vindt u heel wat concrete handvaten om de invoering van een mobiliteitsbudget vorm te geven. Daarnaast is de acceptatie van de gebruiker / werknemer maar ook uw middle management van groot belang voor het welslagen van de implementatie. Daarover leest u meer in de draagvlakstudie: Mobiliteitsbudget: hoe promoten?

Heel wat bedrijven experimenteren volop met het mobiliteitsbudget. Ben jij de volgende?