Lokale fietsontmoetingen

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Mobiel zijn en blijven is essentieel voor een kwaliteitsvol leven, want een ‘ikgeraakerniet’ betekent vaak ook 'ik hoor er niet bij'.

De fiets is een eenvoudig en relatief goedkoop vervoermiddel en bovendien handig om korte afstanden af te leggen. Toch is fietsen niet voor iedereen vanzelfsprekend!  Voor kwetsbare groepen kan het een wereld van verschil betekenen, alleen al om op het werk, naar het sociaal huis of bij familie te geraken.

Samen met en dankzij Cera en KBC zet Mobiel 21 in op de fiets als 'figuurlijke' motor om meer mensen meer kansen en mogelijkheden te geven. Binnen het kader van het project Lokale fietsontmoetingen startten vier organisaties met fietslessen voor volwassenen. Mobiel 21 weet uit ervaring dat dergelijke fietslessen echt werken, zowel in de stad als op het platteland, mede dankzij de inzet van een team goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers.

Via partnerorganisaties, namelijk het Netwerk tegen Armoede, het Minderhedenforum en de Welzijnsschakels, werd verkend waar vooral op het terrein fietsvragen leven. Op basis daarvan werden vier enthousiaste verenigingen geselecteerd, waarvoor op maat fietsoplossingen uitgewerkt worden, samen met de doelgroep en andere lokale partners zoals de gemeentelijke sport – of integratiedienst. Mobiel 21 gelooft immers sterk in de duurzame kracht van participatie en empowerment als garantie voor succes.

  • In Beringen werden in het najaar 2013 voor het eerst fietslessen georganiseerd door vzw IN-Zetje. Ook de Turkse Unie merkte een hoge nood op bij haar publiek. Het leek dan ook aangewezen om de handen in elkaar te slaan. Ondertussen zijn ook de Integratiedienst en Rimo mee aan tafel gaan zitten en bevestigt een lokale enquête de ruime fietsbehoefte in de gemeente. In een volgende fase wordt een concreet voorstel uitgeschreven voor een goed ingebed fietsaanbod in Beringen.
  • Bij Welzijnsschakel ’t Bergske in Rijmenam was de fietsgoesting wel groot, maar wist men niet goed hoe eraan te beginnen als kleine vereniging met maar een beperkt aantal vrijwilligers. Stap voor stap, trap voor trap werden meer supporters warmgemaakt. Samen met de sportdienst, het OCMW en ’t Atelier werd ook de burgemeester bereid gevonden om mee aan tafel te zitten. De gemeente zet zich volledig achter de initiatieven en speelt een grote rol in de communicatie rond de activiteiten die worden opgezet.
  • Een lesaanbod is voor het ontmoetingscentrum VGC in Molenbeek al lang een evidentie, maar een reeks Fietslessen in Brussel iets minder. Met de fiets op de metro tot aan het Warandepark… Wie doet het na? Door de fietslessen wordt het thema mobiliteit mee op de agenda geplaatst. Momenteel komen er nog weinig mensen met de fiets naar het centrum. Er is ook geen ruimte om fietsen te stallen. Door het organiseren van fietslessen wil men een signaal geven aan het lokale bestuur en bezoekers stimuleren om met de fiets te komen.
  • Echte wereldvrouwen kunnen ook fietsen, dachten ze in Tienen. Een oproep van de Tiense  wereldvrouwen bracht 30 geïnteresseerden samen, van bijna evenveel verschillende nationaliteiten. De vrouwen die al kunnen fietsen engageren zich als vrijwilliger om te helpen bij de fietslessen of om kinderen op te vangen. Zij die nog niet kunnen fietsen zullen zich weldra onderwerpen aan het fietsavontuur. Het was vooral een kwestie van gebrek aan materiaal om de daad bij het woord te voegen. De Kringwinkel bood hulp. Rest nog een veilige stallingsruimte voorzien en de fietslessen kunnen starten!

Met het project Lokale fietsontmoetingen willen Cera, KBC en Mobiel 21 de ruimte creëren om expertise op het werkveld te vergaren, met als resultaat de inbedding in lokale werkingen en de realisatie van nieuwe of versterkte samenwerkingsvormen, zodat vervoersarmoede effectief wordt aangepakt en het sociaal isolement van heel wat mensen doorbroken wordt.
image
Vlaanderen, 2015 - 2016.