Jobs en stages

Jobs

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures bij Mobiel 21.

Stages

Mobiel 21 staat open voor diverse stages, zowel binnen de bachelor- als masteropleiding. Of een stage mogelijk is, hangt onder meer af van de stageperiode en het feit dat Mobiel 21 hoofdzakelijk projectmatig werkt. Het concrete takenpakket en het stageproject zullen meestal samengaan met een lopend project of deelfases ervan. Voor een stage met een meer ondersteunende functie is dat minder het geval.

Stagiair(e)s die kiezen voor een stage die over meerdere jaren gespreid is en/of een eindwerk maken rond een voor Mobiel 21 relevant thema genieten de voorkeur.

Mobiel 21 biedt een ervaringsgerichte stage aan, waarbij de stagiair(e) deel uitmaakt van het team.

Voorbeelden van stages zijn:

  • verkeerskundige stages (projectwerk, onderzoek, thematische opvolging, …)
  • sociaal georiënteerde stages (projectwerk, methoden, doelgroepbenadering, …)
  • communicatieve stages (vertalingen, marketing, public relations, …)
  • administratieve stages (secretariaat, informatica, bibliotheek).

Bent u geïnteresseerd om bij Mobiel 21 stage te lopen? Stel u dan kandidaat en stuur uw motivatiebrief en cv naar info@mobiel21.be.