Inspiratie voor bewoners

In sommige buurten worden bewoners geconfronteerd met een verkeersprobleem. Zoals te druk of te snel verkeer, sluipverkeer, zwaar vervoer door woonstraten, te smalle voetpaden, onveilige fietstrajecten en parkeeroverlast. Sommige bewoners willen dat aankaarten bij hun stads- of gemeentebestuur. Anderen willen dan weer initiatieven opstarten in hun wijk zoals een speelstraat, een fietspool of ijveren voor een buurtfietsenstalling. Vaak groeit dan een gemeenschappelijk 'We gaan er wat aan doen!'-gevoel en wordt het initiatief genomen om de koppen bij elkaar te steken en een bewonersgroep op te starten.

Wil je als lid van een bewonersgroep in uw buurt een verkeersprobleem aanpakken of een mobiliteitsinitiatief opzetten en zoek je daarvoor ondersteunend materiaal en/of deskundige begeleiding, dan ben je bij Mobiel 21 aan het juiste adres. Mobiel 21 ondersteunt bewoners die opkomen voor meer verkeersveiligheid en -leefbaarheid of een duurzamere mobiliteitscultuur in hun omgeving. Die ondersteuning kan zowel op inhoudelijk, strategisch of beleidsmatig vlak.

Mobiel 21 gaat na welke ondersteuning je nodig hebt en put hiervoor uit een jarenlange praktijkervaring. Indien voorhanden worden je inspirerende voorbeelden en ondersteunend materiaal doorgemaild. Je kan steeds informatie en documentatie komen opzoeken in onze bibliotheek. De Mobiel21-bib is ook online consulteerbaar. Deskundige begeleiding van een Mobiel 21 medewerker behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Mobiel 21 ontwikkelt voortdurend nieuw ondersteunend materiaal. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Speelstraat: een brochure met informatie over wat een speelstraat is, wat de voordelen van een speelstraat zijn en of ook jouw straat een speelstraat kan worden.
  • Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen: een brochure en de website 'fietspoolen' met heel wat informatie en praktische tips over hoe je het concreet kan aanpakken.
  • Onze straat autoluwer: materiaal in voorbereiding
  • Fiets Suite: brochures en leidraad met innoverende praktijkvoorbeelden van fietsenstallingen (zie links)
  • Mobilometer: Inspiratiebron en instrument om te testen hoe duurzaam het mobileitsbeleid in je stad of gemeente is en de mogelijkheid om erover in dialoog te gaan.