Evalueren van mobiliteitsmanagement

Voor wie zich met mobiliteitsmanagement bezighoudt, is het van primair belang om te weten en aan te tonen dat de inspanningen en de kosten gerechtvaardigd zijn. Binnen het kader van het EU-6de kader project MAX werd een toolkit ontwikkeld voor de evaluatie van mobiliteitsmanagement. Mobiel 21 was partner binnen Max en testte de methode uit binnen haar eigen campagnes. De toolkit, MaxSumo gedoopt, is gebaseerd op eerder Europees onderzoek en op de in Zweden sinds een 8-tal jaar gebruikte SUMO-tool.

MaxSumo biedt een heldere en systematische methode voor de planning en evaluatie van mobiliteitsmanagementmaatregelen en -projecten. Het biedt gestandaardiseerde begeleiding tijdens alle stappen van een mobiliteitsmanagementproject, bv. bij de bepaling van doelstellingen, de definiëring van doelgroepen, het kiezen uit diensten en uit mobiliteitsopties. Op deze wijze is het proces van gedragsverandering –eigen aan mobiliteitsprojecten zoals sensibilisatiecampagnes, informatie en opleiding – opgedeeld in kleinere stappen die gemonitord en achtereenvolgens geëvalueerd kunnen worden. Dit is vergelijkbaar met het gebruik van een trap. Het is best alle treden te gebruiken en er geen enkele over te slaan. Van de hoogste trede in een keer naar beneden springen is al helemaal geen goed idee. MaxSumo leidt u door kleine, opeenvolgende stappen te zetten zodat het mogelijk is afwijkingen al in een vroeg stadium te corrigeren.

Deze stappen worden in MaxSumo als verschillende beoordelingsniveaus gepresenteerd (zie afbeelding). De beoordelingsniveaus sluiten logisch op elkaar aan, en voor elk niveau dient een doelstelling aangegeven te worden, welke indicatoren gebruikt en hoe deze gemeten moeten worden. Er kan toch besloten worden om een paar treden over te slaan en te springen, in sommige projecten is het noch mogelijk noch noodzakelijk alle niveaus te monitoren.

image

Met MaxSumo kunnen evaluatie-gegevens op een gestandaardiseerde wijze worden verzameld en opgeslagen worden in een Europese projectendatabase MaxEva genaamd. MaxSumo wordt ondersteund door EPOMM, het European Platform on Mobility Management. De toolkit, inclusief een voorbeelden van evaluatieve vragen en templates is beschikbaar in 8 talen en kan vrij via de EPOMM-website gedownload worden.