EPOMM - Managing Mobility for a better future

Het Europese Platform voor Mobiliteitsmanagement EPOMM is een netwerk van overheden van Europese landen die zich engageren voor mobiliteitsmanagement. Momenteel zijn Nederland, Zweden, Frankrijk, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Deelstaat Hessen (Duitsland), Noorwegen en Finland lid van EPOMM.

Het is de doelstelling van EPOMM om mobiliteitsmanagement te promoten en verder te ontwikkelen. EPOMM stimuleert actieve uitwisseling van informatie over mobiliteitsmanagement zodat Europese landen van elkaar kunnen leren.

Wat is Mobiliteitsmanagement?

Mobiliteitsmanagement (MM) wil duurzaam vervoer bevorderen en de vraag naar autogebruik beter beheersen door de gewoontes en het gedrag van reizigers te veranderen. De kern van mobiliteitsmanagement wordt gevormd door slimme beleidsmaatregelen, zoals informatie en communicatie, de organisatie van diensten en de coördinatie van activiteiten van de verschillende partners. Die vaak zachte beleidsmaatregelen versterken de effectiviteit van harde beleidsmaatregelen, zoals infrastructuur- of prijsmaatregelen. Mobiliteitsmanagementmaatregelen vragen (in verhouding tot harde maatregelen) niet noodzakelijk om grote financiële investeringen en kunnen een hoge kosten-batenratio hebben.

Hoe realiseert EPOMM zijn doelstellingen?

EPOMM organiseert de jaarlijkse European Conference on Mobility Management (ECOMM), die telkens plaatsvindt in een stad van een EPOMM-lidstaat. Daarnaast biedt EPOMM via haar website www.epomm.eu de meest recente en uitgebreide informatie over mobiliteitsmanagement. Via workshops kunnen EPOMM-lidstaten informatie uitwisselen over het concept en de implementatie van mobiliteitsmanagement. Andere workshops worden op aanvraag georganiseerd. Tenslotte onderhoudt EPOMM goede relaties met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europese Parlement en werkt actief aan beleidsbeïnvloeding om de verspreiding van mobiliteitsmanagement te bevorderen. EPOMM onderhoudt ook regelmatige contacten met alle Europese projecten die MM onderzoeken of promoten. Zo heeft EPOMM directe toegang tot projectresultaten en -informatie. EPOMM helpt bovendien de opgebouwde knowhow na afloop van het project te bewaren.

Mobiel 21 en EPOMM

Mobiel 21 is stichtend lid van EPOMM en staat binnen het consortium mee in voor de algemene werking. Mobiel 21 initieert en coördineert de werkzaamheden rond het nationale netwerk in België, BEPOMM.