Eerste resultaten RouteCoach verwerkt in digitale mobiliteitskaarten regio Leuven.

In januari 2015 lanceerden Mobiel 21, UGent, Stad Leuven en Provincie Vlaams-Brabant de applicatie en website RouteCoach. Dit prestigieuze meetproject brengt de mobiliteit in en naar Leuven in kaart. 8.303 mensen werden naar de RouteCoach-website geleid. Meer dan 3.000 onder hen installeerden de app op hun smartphone. Gemiddeld legden ze samen 500 verplaatsingen per dag af. Mobiliteitsstromen op de fiets, te voet, met de auto of met het openbaar vervoer naar het werk, de school en in vrije tijd werden opgetekend. De gebruikers registreerden in vijf maanden 380.000 kilometers en 30.000 trips. Het gebruik van de app steeg exponentieel en de data blijven nog steeds binnenkomen. De gebruikers van RouteCoach zijn niet enkel ‘diehard’ fietsers, maar hebben heel verschillende mobiliteitsprofielen. 

Ook internationaal kent RouteCoach interesse. De app is dan ook uniek omwille van de combinatie van verschillende modi. Het is de eerste keer dat mobiliteit is zijn complexiteit wordt gevolgd. Daarnaast is de communicatie tussen beleid en gebruikers, verwerkt in de app, ook uniek.

Op basis van deze ‘big data’ is UGent aan de slag gegaan om alle verzamelde informatie met de MOVE-technologie te verwerken tot nieuwe mobiliteitsinzichten. De eerste kaarten bevatten een schat aan informatie. Ze geven een trend weer, vastgelegd door de RouteCoach-gebruikers. Het zijn alvast interessante teasers om mee te starten.

image 

Deze kaart toont hoeveel tijd nodig is om tot aan het Leuvense station te fietsen vanuit een bepaalde zone. Vanuit Wijgmaal via de Leuvense vaart lukt dat in 10 minuten. Ook de HST-fietsroute mist haar effect duidelijk niet.

Tom Dehaene, Vlaams-Brabants gedeputeerde voor Mobiliteit: “De invloed van onze fietssnelwegen is duidelijk: tot kilometers buiten de stad zijn pendelaars, die in de buurt van zo’n fietssnelweg wonen, sneller met de fiets in de stad dan met de auto. Als er op de eindbestemming overdekte en veilige fietsenstallingen wachten, houdt niks u nog tegen om meer de fiets te gebruiken voor (een deel van) het woon-werkverkeer.”

Volgende kaart leert hoe dat dan zit met de auto. Van waaruit geraakt u tijdens de spitsmomenten met de auto het snelst naar het station? Van waaruit met de fiets? Woont u ergens in de blauwe zone? Neem dan de fiets. Woont u in de gele zone? Dan is het sneller met de auto, parkeertijden inbegrepen. Vanuit heel Groot Leuven bent u tijdens de spitsmomenten dus sneller met de fiets!

 image

Mohamed Ridouani, schepen van Leefmilieu: “Leuven heeft de ambitie om een duurzame, klimaatneutrale stad te worden. We zetten dan ook sterk in op het stimuleren van duurzame verplaatsingen. Uiteraard willen we ook een bereikbare stad zijn. De data die een project als RouteCoach genereert, zijn een rijke bron aan informatie waarmee we ons beleid onderbouwen en versterken.”

Op volgende twee kaarten staat resp. de fiets- en wandelintensiteit. Waar wordt het meest gefietst en gewandeld en vooral waar het minst?

image 

 image

Deze kaarten zijn slechts enkele van de vele kaarten die gemaakt zijn met alle data die via RouteCoach nu voorhanden zijn. Verdere, diepgaandere analyses op basis van de mobiliteitsprofielen gebeuren in de loop van volgende maanden. Samen met het beleid, de stad en de provincie bekijken Mobiel 21 en UGent wat er nog uit geleerd kan worden. Ook wordt verder nagedacht over de communicatie naar gebruikers en de vertaling naar het beleid.

RouteCoach als app en website blijven bestaan. We roepen dan ook met plezier op om de app te installeren en te gebruiken! Bezoek de Routecoach-website: www.routecoach.be

RouteCoach is een demonstratie binnen het Europese Interregproject NISTO. Mobiel 21 vzw participeert in een consortium van Duitse, Britse en Nederlandse partners. Provincie Vlaams-Brabant en Stad Leuven zorgen voor de nodige cofinanciering.