Duurzame mobiliteit in de sociale economie

De sector van de sociale economie (SE) is een groeiende bedrijfstak in Vlaanderen. De sector bestaat uit een heterogeen amalgaam van werksoorten. De grootste werksoort zijn de beschutte werkplaatsen, daarnaast vinden we ook activiteitencoöperaties, inschakelingsbedrijven, invoegbedrijven, adviesbureaus, bureaus voor arbeidszorg, collectieve invoegbedrijven, coöperatieven, lokalediensteneconomie en sociale werkplaatsen. Allen delen zij min of meer dezelfde doelstelling: maatschappelijke meerwaarde realiseren met aandacht voor bepaalde principes zoals duurzaamheid, voorrang van arbeid op kapitaal en maatschappelijke inbedding. Vaak stellen die ondernemingen mensen met een arbeidshandicap tewerk.

In opdracht van VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie) ging Mobiel 21 op zoek naar cijfers en gegevens over de mobiliteitssituatie binnen ondernemingen in de sociale economie. Daarnaast werkte Mobiel 21 al een paar projecten uit die zich specifiek richtten op deze doelgroep. Hieronder vindt u een samenvatting van de meest in het oog springende resultaten..

De modal split van de respondenten doet het qua duurzame transportmodi duidelijk beter dan de gemiddelden in Vlaanderen. De SE-sector kan terecht een duurzamere sector genoemd worden. Slechts 38% van de werknemers neemt dagelijks de wagen om naar het werk te gaan, 23% komt met de fiets en 21% met bus of tram. Voor de reguliere sector kennen we cijfers van 67% autogebruik, 12,9% fietsgebruik en 4,2% bus- of tramgebruik.

De werknemers van SE-ondernemingen ondervinden heel wat problemen als ze zich duurzaam willen verplaatsen. In dalende orde van belangrijkheid zijn dat: financiële beperkingen (51%), auto als statussymbool (26%), gebrekkige bereikbaarheid met het openbaar vervoer (25%), psychologische barrières (24%) en verkeersveiligheid (15%).

De populairste oplossingen zijn het aanbieden van een fietsvergoeding, het geven van persoonlijk reisadvies, het verspreiden van informatie over collectief vervoer en het plaatsen van overdekte fietsenstallingen. Meer hierover leest u in het volledige onderzoeksrapport.