Data en statistieken

Hier vindt u een kort overzicht van veelgebruikte gegevensbanken op vlak van duurzame mobiliteit.

Federale woon-werkdiagnostiek

De FOD Mobiliteit organiseert jaarlijks een peiling naar het woon-werkverkeer van en naar Belgische bedrijven.

FOD Mobiliteit

De FOD Mobiliteit verzamelt gegevens over de Belgische mobiliteit. U vindt er onder andere een databank van vervoersindicatoren, een maandelijks overzicht van vervoersindicatoren en gegevens over mobiliteit op de Belgische snelwegen.

OVG

Staat voor Onderzoek Verplaatsingsgedrag. De Vlaamse Overheid peilt naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen met behulp van volgende vragen: wanneer, waarom, waarmee, van waar en naar waar, hoelang en hoe ver verplaatst de Vlaming zich. Ten slotte wordt ook bekeken wie zich vooral verplaatst.

Statbel

Op de website van de FOD Economie vindt u de gegevensbanken van Statbel terug, het vroegere Nationale Instituut voor de Statistiek. Onder verkeer worden cijfers gegeven over verkeersongevallen en slachtoffers, het voertuigenpark, de inschrijving van motorvoertuigen en de afgelegde afstanden in het verkeer.

Verkeerstellingen

De Vlaamse Overheid organiseert ook verkeerstellingen. Die worden uitgevoerd om verkeersparameters te bepalen, informatie voor statistische doeleinden te verzamelen en online informatie te verstrekken voor begeleiding van verkeersstromen.