BEPOMM - Belgisch netwerk voor duurzame mobiliteit

Creëer nieuwe kansen op het vlak van mobiliteitsmanagement!

BEPOMM is het Belgisch Platform voor Mobiliteitsmanagement; een nationaal netwerk voor Belgische professionals die werken rond of geïnteresseerd zijn in mobiliteitsmanagement.

De stuurgroep van BEPOMM wordt gevormd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Mobiel Brussel, le Service public de Wallonie en de Vlaamse overheid. Mobiel 21 vzw neemt de dagelijkse uitvoering van BEPOMM voor haar rekening.

BEPOMM heeft de volgende hoofddoelstellingen:

  •    Netwerking: het bevorderen van inspirerende contacten
  •    Kennisuitwisseling: praktijk- en vraaggericht
  •    Training en vorming: gerichte samenwerking

 Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement

Om die doelstellingen te realiseren, organiseert BEPOMM jaarlijks een Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement. De Inspiratiemeeting is een netwerkmeeting die zich telkens op een ander thema focust. De verslagen van de meetings vindt u onder de rubriek Past events in Belgium op deze pagina.

EPOMM
Het BEPOMM-netwerk kwam tot stand in het kader van EPOMM, het Europees Platform voor Mobiliteitsmanagement, waar Mobiel 21 stichtend lid van is. 

 

Europa, 1997 - heden