Begeleiding op maat

Wil uw organisatie graag iets ondernemen rond veilig verkeer of duurzame mobiliteit? Dan kunt u op de hulp van Mobiel 21 rekenen!

Advies

Mobiel 21 adviseert praktijkgericht over de aanpak en de slaagkansen van uw plannen en projecten. Het advies kan verkeerskundig zijn: hoe realiseer ik veilig verkeer en duurzame mobiliteit? Het kan ook strategisch zijn: hoe krijg ik het voor elkaar bij mijn achterban of het beleid?

Educatie

Uw organisatie werkt aan veilig verkeer of duurzame mobiliteit. U wilt uw medewerkers of uw doelpubliek vormen of bijscholen. Door zijn jarenlange ervaring in de verkeerspraktijk kan Mobiel 21 u de nodige mobiliteitsinzichten aanreiken.

Tweedelijnsondersteuning en projectwerking

Uw organisatie wil een project rond duurzame mobiliteit uitwerken. U wilt uw leden, werknemers, studenten of leerkrachten, deelnemers, … stimuleren om zich veilig en milieuvriendelijk te verplaatsen en om initiatieven hierover uit te werken. Mobiel 21 ondersteunt u bij het realiseren van uw project.

Praktisch

Mobiel 21 bespreekt met u de mogelijkheden. Een verkennend gesprek in de kantoren van Mobiel 21 en binnen de kantooruren is gratis. U maakt best tijdig een afspraak.

Let wel: Mobiel 21 adviseert alleen groepen, nooit individuen. Individuele burgers kunnen uiteraard wel terecht in ons documentatiecentrum.

Mobiel 21 treedt niet op als woordvoerder of belangenbehartiger in uw plaats. Mobiel 21 maakt geen (ontwerp)schetsen, teksten, plannen, …, maar kan, indien gewenst, wel doorverwijzen naar gespecialiseerde studiebureaus.

Enkele voorbeelden van vragen waarvoor u bij Mobiel 21 terecht kan:

  • Een wijkgroep organiseert een knelpuntenfietstocht en vraagt verkeersanalytisch advies.
  • Een vereniging wil stap- en fietsactiviteiten opzetten en vraagt suggesties.
  • Een gemeentelijke milieuraad wil starten met een mobiliteitscampagne.
  • Een middenstandsorganisatie wil nadenken over de bereikbaarheid van winkels.